HDZ Trešnjevka Sjever Statut HDZ-a

Content View Hits : 1805050

Komentari

71Friday, 01 August 2014 12:27
Željko Gudan
katastrofalno asfaltiranje dionice od Kranjčevićeve ulice do Badalićeve ulice. cijelom dionicom treba ukloniti (isfrezati) asfalt i napraviti novi. Izvoditelj radova su "Zagrebačke ceste"
70Wednesday, 11 June 2014 22:06
Koloman Antolek
Lakše se diše; za početak nije loše. No još uvijek je je odnos cca 4300 : ( 4187+2015 ), barem za sada. U svakom pogledu sve više napredujemo. Bravo
69Wednesday, 23 April 2014 08:51
josip
Već je vrijeme
Izgradnja Trešnjevke sjever - Željko Gudan, dipl.ing. , Administrator
68Thursday, 17 April 2014 13:20
Kevin Agić
Ponosan sam i sretan kaj sam član temeljnog ogranka "silvije Strahimir Kranjčević.
67Monday, 14 April 2014 11:01
Mirko Dekumanović
Bravo HDZ Trešnjevke!
66Thursday, 29 August 2013 22:04
botivoj broz
Koliko su koštale klamerice na uglu Zagorske i Meršičeve i čemu služe?
65Thursday, 29 August 2013 21:58
botivoj broz
Kako su nestale prostorije MZ Ciglenica? Na to pitanje nitko ne daje odgovor.
64Thursday, 23 May 2013 06:52
Dužičanin
I Dužice su bile s vama! Sada ćete nam barem urediti onaj parking! Pozdrav od Dužičaninai Dužičanki!
63Wednesday, 22 May 2013 12:51
M.A.
Čestitke na uspjehu. Krenimo sada u ostvarivanje programa, dokažimo se svojim radom kojim ćemo se moć' pohvalit za 4 godine.
62Tuesday, 21 May 2013 18:42
Marijan Štuban
Čestitke svim izabranima - dosta crvene dominacije na našoj Trešnjevci!
61Tuesday, 21 May 2013 11:02
Tomislava Marinković
Sretni smo i ponosni. Čestitamo od srca jer znamo koliko ste svog slobodnog vremena iskreno i pošteno, bez ikakve osobne koristi, često ga uskraćujući svojoj obitelji, uložili za dobro i pobjedu pravih vrijednosti u svojoj četvrti. Borite se posebno za očuvanje zdrave obitelji u vjekovima napaćenom, a danas od manjina ugroženom hrvatskom narodu. Neka vas sve u vašem radu i borbi za pobjedu dobra čuva i blagoslovi naš Nebeski Svemogući Otac.
60Monday, 20 May 2013 16:47
Dino Žanetić
Hvala Bogu , na Trešnjevci Jug točnije MO Jarun imamo 3 mandatara i imamo šansu da danijel Samaržija postane predsjednik mjesnog odbora ovisi o koaliciji.Vi di se rad cijele TRešnjevke a sada nam je cilj da se pripremimo za parlamentarne izbore , dakle da 1 i 7 izborna jedinica pobjedi na izborima.
59Monday, 20 May 2013 15:27
Čestitke na pobjedi HDZ-a na Trešnjevci!
Ovo je prvi put u postojanju naše četvrti da je pobijedila stranka koja neće više trešnjevku bojati u crveno!

Bravo HDZ Trešnjevke Sjever!
58Monday, 13 May 2013 14:44
Marija Š.
Poštovani,

S obzirom da su sve točke vašeg programa za mene kao rođene Trešnjevčakne sramotne, osim točke dva, jer su vašoj stranci ipak prioriteti životinje i automobili, gdje će voziti, gdje će biti kvalitetno "smjestiti", a pojam pješak za vas ovaj program ne prepoznaje, i još ste se okomili na jadnu Krapinsku ulicu i njene stanovnike i predviđate joj ukrasti još i ono malo elementarnih uvjeta što im je preostalo, da koliko toliko normalno žive.

I zato vam vraćam vas promidžbeni materijal, iako sam srcem uz HDZ, dalje ga dijelite, a ja ću ipak tražiti drugi program za moju mikro sredinu.

Marija Š.

Zagreb, 11.05.2013.
Svibanj 2013 , Administrator
PDF Print E-mail

Opći sabor Hrvatske demokratske zajednice, na temelju odredbe članka 6. Ustava Republike Hrvatske (˝Narodne novine˝ br. 56/90, 135/97, 8/98 –pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01) i članka 10. Zakona o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) na svojem V. zasjedanju 29. travnja 2000. donio je Statut Hrvatske demokratske zajednice, čije su izmjene i dopune donijete na VIII. zasjedanju 21. lipnja 2003., IX. zasjedanju 24. travnja 2004., X. zasjedanju 1. travnja 2006., XIII. zasjedanju 4. srpnja 2009. god. i XV. zasjedanju 20. svibnja 2012., te se objavljuje integralna verzija; 

 

STATUT HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Naziv stranke i sjedište

Članak 1.

(1) Stranka nosi naziv: Hrvatska demokratska zajednica (u daljnjemu tekstu: HDZ).

(2) Skraćeni je naziv stranke HDZ.

(3) Sjedište je HDZ-a u Zagrebu.

 

Hrvatska demokratska zajednica

Članak 2.

(1) HDZ je narodna stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih građana Hrvatske, čiji se program temelji na domoljublju, načelima demokracije i kršćanske civilizacije te drugim vrijednostima koje su u tradiciji hrvatskog naroda.

(2) HDZ je narodna i socijalna stranka jer zastupa interese svih društvenih slojeva.

(3) HDZ je suvremena stranka jer uvažava dosege moderne uljudbe.

(4) HDZ je slobodnjačka stranka jer promiče ideju i sustav slobode za svakog i svagdje.

(5) HDZ je nacionalna i državotvorna stranka jer promiče hrvatski nacionalni interes, čuva tradiciju i identitet hrvatskog naroda i vrijednosti Domovinskog rata.

(6) HDZ je europska stranka jer prihvaća europske standarde i budućnost Hrvatske vidi u Europi.

 

Područje djelovanja

Članak 3.

(1) HDZ djeluje u Republici Hrvatskoj.

(2) HDZ djeluje i u inozemstvu, u skladu s Pravilnikom koji donosi Središnji odbor HDZ-a, i u okvirima pravnog poretka dotične države.

 

Pečat, znak, himna, zastava i članska iskaznica

Članak 4.

(1) HDZ ima pečat okrugla oblika; na njemu je u pravilnome rasporedu polukružno ispisano "Hrvatska demokratska zajednica Zagreb", a u sredini se nalazi znak HDZ-a.

(2) Županijske, gradske, područne i općinske organizacije HDZ-a imaju pečat okrugla oblika, na kojemu je polukružno ispisano Hrvatska demokratska zajednica, te naziv i sjedište dotične organizacije.

(3) Znak je HDZ-a u obliku velikoga latiničnoga slova "H" obojena crvenom, bijelom i plavom bojom, na isti način kao i hrvatska trobojnica, a poprečnicu mu čine slova "D" i "Z", izvedena u obličju hrvatskoga tropleta.

(4) Himna je HDZ-a pjesma ˇBože, čuvaj Hrvatskuˇ, autora teksta Drage Britvića i autora glazbe Đanija Maršana.

(5) Zastava je HDZ-a svjetloplave boje sa znakom HDZ-a u sredini, ispod kojeg piše "HDZ".

(6) Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Središnji odbor na prijedlog Predsjedništva HDZ-a.

 

Javnost rada

Članak 5.

(1) Rad je HDZ-a i njegovih tijela javan.

(2) Sa zasjedanja pojedinih tijela HDZ-a može se njihovom odlukom isključiti javnost.

 

Glasila stranke

Članak 6.

(1) HDZ ima stranačko glasilo.

(2) Stranka će radi ostvarivanja svojega programa izdavati i druga glasila, a služit će se i ostalim sredstvima javnoga priopćavanja.

 

Odnosi prema drugim strankama i udrugama

Članak 7.

(1) HDZ surađuje sa srodnim strankama u domovini i u inozemstvu.

(2) HDZ se na temelju odluke Središnjeg odbora učlanjuje u međunarodne udruge srodnih stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju njegovih programskih ciljeva.

 

II. ČLANSTVO

 

Uvjeti za stjecanje članstva

Članak 8.

(1) Članom HDZ-a može postati svaka osoba s navršenih 18 godina života koja: a) prihvaća načela, Program i Statut stranke, b) izražava spremnost promicati ciljeve stranke, c) nije član koje druge stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, d) ima hrvatsko državljanstvo u domovini ili je pripadnik hrvatskoga naroda u iseljeništvu.

(2) Članom stranke ne može postati osoba: a) koja je isključena ili je istupila iz HDZ-a, b) čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom HDZ-a.

(3) Iznimno, osoba koja je istupila iz HDZ-a, može postati član stranke, uz suglasnost Visokog časnog suda.

 

Učlanjenje

Članak 9.

(1) O primitku u članstvo HDZ-a odlučuje izvršni odbor temeljnog ogranka ili predsjedništvo općinskog odnosno gradskog odbora HDZ-a.

(2) Izvršni odbor temeljnog ogranka odnosno predsjedništvo općinskog ili gradskog odbora može uskratiti primanje u članstvo u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za primanje. Odluka o uskraćivanju s obrazloženjem dostavlja se predsjedništvu županijskog odbora u roku od 8 dana, koju predsjedništvo u narednom roku od 15 dana može osporiti, čime podnositelj zahtjeva za primanje u članstvo postaje članom HDZ-a.

(3) Tijela županijske organizacije, i središnja tijela HDZ-a imaju pravo odlučivati o primanju u članstvo bezuvjetno, o čemu izvješćuju nadležna tijela općinske odnosno gradske organizacije.

(4) Postupak pristupanja u članstvo HDZ-a započinje podnošenjem zahtjeva ispunjavanjem Upitnika za članstvo. Podaci iz Upitnika za članstvo unose se u Središnji registar članstva. Evidencija članstva vodi se i u općinskim odnosno gradskim organizacijama stranke.

 

Članak 10.

(1) Svaki član HDZ-a pripada jednoj temeljnoj organizaciji HDZ-a (ogranku), prema mjestu prebivališta.

(2) Dođe li do preseljenja, član se mora odjaviti u temeljnoj organizaciji, te navesti novu adresu da bi mogao biti upisan u drugu temeljnu organizaciju ili ogranak. Ako se član sam ne odjavi, taj će postupak autonomno pokrenuti temeljni ogranak.

(3) Višestruko članstvo nije dopušteno.

 

Prava i obveze članova

Članak 11.

(1) Član HDZ-a ima pravo u temeljnoj organizaciji kojoj pripada, te u svim tijelima kojih je član, sudjelovati u političkom oblikovanju stranke, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima, te odlučivati s tim u svezi. Njegovo je pravo i da ga obavješćuju tijela stranke, njezini dužnosnici i izabrani vijećnici i zastupnici.

(2) Član HDZ-a dužan je redovito dolaziti na sastanke organizacija odnosno tijela stranke kojima pripada.

(3) Član HDZ-a ima pravo birati i biti biran u tijela stranke.

(4) Član HDZ-a mora, unutar opće stranačke usmjeridbe, zastupati i promicati program i interese stranke, pridržavati se njezina statuta i štovati stranačku stegu, te poštovati etički kodeks ponašanja u stranci.

(5) Član HDZ-a mora plaćati članarinu.

(6) Član HDZ-a ne može istodobno obnašati dužnost predsjednika na više od dviju organizacijskih razina.

 

Obveze dužnosnika, zastupnika i vijećnika

Članak 12.

(1) Državni dužnosnici, članovi predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave, koji su članovi HDZ-a, obvezni su izvješćivati o svojemu radu i raspravljati s članovima o svim političkim pitanjima iz područja njihova djelokruga, i to pred svojim temeljnim ogrankom najmanje jednom godišnje, a najmanje dvaput pred svojom općinskom, gradskom i županijskom organizacijom, te organizacijom HDZ-a u inozemstvu. Dužni su se odazvati i na svaki obrazloženi posebni poziv svojeg temeljnog ogranka ili organizacije.

(2) Članovi HDZ-a koji su izabrani kao zastupnici u Hrvatski sabor, te vijećnici u županijskim, gradskim i općinskim skupštinama, dužni su svoj mandat obvezno vratiti HDZ-u ako prijeđu iz HDZ-a u drugu stranku, osnuju novu stranku ili žele postati neovisni. Ta mjesta popunjavaju njihovi zamjenici.

 

Prestanak članstva

Članak 13.

(1) Članstvo u HDZ-u prestaje:
a) istupanjem iz stranke,
b) isključenjem,
c) upisom u koju drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj,
d) kandidiranjem na izborima bez suglasnosti stranke,
e) podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela HDZ-a,
f) u slučaju smrti.

(2) Član ima pravo istupiti iz HDZ-a podnošenjem pisane izjave o istupanju.

(3) Član HDZ-a može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze.

(4) O isključenju odlučuju časni sudovi županijskih organizacija i Grada Zagreba, protiv čijih je odluka dopušten priziv na Visoki časni sud.

(5) Članu HDZ-a koji se upiše u drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj, članstvo prestaje trenutkom upisa.

 

Počasno članstvo i priznanja HDZ-a

Članak 14.

(1) HDZ ima i počasne članove.

(2) Počasne članove na prijedlog Predsjedništva HDZ-a proglašava Opći sabor HDZ-a, a između zasjedanja Općeg sabora počasne članove proglašava Središnji odbor HDZ-a na prijedlog Predsjedništva HDZ-a.

(3) Članovima i počasnim članovima mogu se dodjeljivati priznanja, u skladu s Pravilnikom koji donosi Središnji odbor HDZ-a.

 

III. USTROJSTVO HDZ-a

 

Temeljne odredbe

Članak 15.

(1) HDZ je ustrojen na područnom načelu.

(2) HDZ se sastoji od temeljnih organizacija, to jest ogranaka, općinskih ili gradskih organizacija i županijskih organizacija, te organizacije HDZ-a Grada Zagreba i organizacija HDZ-a u inozemstvu.

(3) Temeljna organizacija HDZ-a jest ogranak HDZ-a.

(4) Ako nema uvjeta za ustrojavanje ogranaka u okviru općinske, odnosno gradske organizacije HDZ-a, iznimno se ustanovljuje jedinstvena općinska ili gradska organizacija HDZ-a kao temeljna organizacija HDZ-a. Tada poslove iz djelokruga izvršnog odbora temeljnog ogranka obavlja općinski odnosno gradski odbor.

(5) Odluku o ustrojavanju ogranka donosi općinski odnosno gradski odbor HDZ-a kada broj članova općinske ili gradske organizacije HDZ-a prijeđe brojku od najmanje 50 članova, uz uvjet da ogranci ne smiju imati manje od 5 članova.

(6) Ogranci se ustrojavaju u načelu za područje jednoga mjesnog odbora ili više mjesta, ili dijelova grada, ili za područje određene izborne jedinice za tijela lokalne samouprave.

(7) U većim gradovima u kojima su ustrojeni gradski kotarevi ili četvrti kao jedinice mjesne samouprave mogu se osnovati područne organizacije HDZ-a u čiji sastav ulaze svi temeljni ogranci HDZ-a s područja dotičnog kotara ili četvrti.

 

Ogranci HDZ-a

Članak 16.

(1) Na području na kojem je ustrojen, ogranak HDZ-a djeluje u sastavu općinske ili gradske organizacije.

(2) Tijela u ogranku jesu: skupština članstva, kao najviše tijelo, i izvršni odbor ogranka.

(3) Izvršni odbor ogranka sastoji se od 3 do 9 članova.

(4) Predsjednik izvršnog odbora ogranka dužan je sazivati sastanke izvršnog odbora ogranka najmanje jednom mjesečno.

(5) Predsjednika izvršnog odbora ogranka bira i razrješuje skupština natpolovičnom večinom glasova nazočnih članova. Skupština ogranka bira i razrješuje izvršni odbor, a potpredsjednika, tajnika i rizničara bira izvršni odbor na prijedlog predsjednika.

(6) Skupštinu ogranka može sazvati izvršni odbor ogranka, koji je dužan sazvati skupštinu i na zahtjev najmanje trećine članova HDZ-a dotičnog ogranka.

 

Zadaće ogranaka

Članak 17.

(1) Zadaće ogranaka HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području ogranka,
c) određivanje predloženika na izborima za tijela mjesne samouprave na području ogranka,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na izborima za tijela mjesne i lokalne samouprave,
e) obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave, obvezno uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike,
f) sudjeluju u radu mjesnih odbora.

 

Područne organizacije HDZ-a

Članak 18.

(1) Na području na kojem je ustrojena, područna organizacija djeluje u sastavu gradske organizacije HDZ-a.

(2) Područnu organizaciju vodi područni odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 17 članova biranih na skupštini područne organizacije HDZ-a. Saborski zastupnici i članovi Vlade koji su članovi HDZ-a i imaju prebivalište na području područne organizacije po položaju su članovi Područnog odbora. Predsjednik Vijeća gradske četvrti i predsjednik Kluba vijećnika Vijeća gradske četvrti koji su članovi HDZ-a također su po položaju su članovi Područnog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a područne organizacije po položaju je član Područnog odbora.

(3) Skupštinu područne organizacije HDZ-a može sazvati područni odbor, koji je dužan sazvati skupštinu područnog odbora i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.

(4) Predsjednik područnog odbora bira se i razrješuje na skupštini područne organizacije HDZ-a natpolovičnom većinom glasova nazočnih izaslanika.

(5) Predsjednik područnog odbora dužan je sazivati sastanke područnog odbora najmanje jednom mjesečno. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica područnog odbora HDZ-a i predsjednika svih ogranaka.

(6) Područni odbor na prijedlog predsjednika područnog odbora bira predsjedništvo koje, uz predsjednika, čine dva potpredsjednika, tajnik i rizničar.

(7) Predsjedništvo područnog odbora priprema sjednice područnog odbora i odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka područnog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.

 

Zadaće područnog odbora HDZ-a

Članak 19.

(1) Zadaće područnog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) Raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području kotara ili četvrti u kojem djeluju,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) sudjelovanje u predlaganju i određivanju predloženika na izborima za tijela mjesne i lokalne samouprave,
f) određivanje predloženika na izborima za tijela mjesne samouprave na području gradskog kotara ili četvrti,
g) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.
h) Područni odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog izvršnog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(2) Područni odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

 

Općinske organizacije HDZ-a

Članak 20.

(1) Na području općine djeluje općinska organizacija HDZ-a.

(2) Općinsku organizaciju vodi općinski odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 17 članova biranih na skupštini općinske organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica općinskog odbora i predsjednika svih ogranaka.

(3) Saborski zastupnici i članovi Vlade koji su članovi HDZ-a i imaju prebivalište na području općinske organizacije po položaju su članovi općinskog odbora. Općinski načelnik, predsjednik općinskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u općinskom vijeću također su po položaju članovi općinskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a općinske organizacije po položaju je član Općinskog odbora.

(4) Skupštinu općinske organizacije može sazvati općinski odbor, koji je dužan sazvati skupštinu općinske organizacije i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.

(5) Predsjednik općinskog odbora bira se i razrješuje na skupštini općinske organizacije HDZ-a natpolovičnom većinom glasova nazočnih izaslanika.

(6) Predsjednik općinskog odbora HDZ-a dužan je sazivati sastanke općinskog odbora najmanje jednom mjesečno.

(7) Općinski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika čine dva potpredsjednika, tajnik i blagajnik. Općinski načelnici ako su članovi HDZ-a po položaju su članovi predsjedništva općinskih odbora HDZ-a.

(8) Predsjedništvo općinskog odbora priprema sjednice općinskog odbora i odgovara za provedbu odluka i zaključaka općinskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.

 

Zadaće općinskog odbora HDZ-a

Članak 21.

(1) Zadaće općinskog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području općine,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave općine,
f) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave i državnih izbora, uzimajućiu obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.

(2) Općinski odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog izvršnog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(3) Općinski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

 

Gradske organizacije HDZ-a

Članak 22.

(1) Na području grada djeluje gradska organizacija HDZ-a.

(2) Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 21 člana biranih na skupštini gradske organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica gradskog odbora HDZ-a i predsjednika svih ogranaka.

(3) Saborski zastupnici i članovi Vlade koji su članovi HDZ-a i imaju prebivalište na području gradske organizacije po položaju su članovi gradskog odbora. Gradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u gradskom vijeću također su po položaju članovi gradskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a gradske organizacije po položaju je član gradskog odbora.

(4) Skupštinu gradske organizacije HDZ-a može sazvati gradski odbor HDZ-a, koji je dužan sazvati skupštinu gradskog odbora i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.

(5) Predsjednik gradskog odbora bira se i razrješuje na izbornoj skupštini gradske organizacije HDZ-a natpolovičnom većinom glasova nazočnih izaslanika.

(6) Predsjednik gradskog odbora dužan je sazivati sastanke gradskog odbora najmanje jednom mjesečno.

(7) Gradski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika, čine tri potpredsjednika, tajnik i rizničar. Gradonačelnici, ako su članovi HDZ-a, po položaju su članovi predsjedništva gradskog odbora HDZ-a.

(8) Predsjedništvo gradskog odbora priprema sjednice gradskog odbora i odgovorno je za provedbu zaključaka i odluka gradskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.

 

Zadaće gradskog odbora HDZ-a

Članak 23.

(1) Zadaće gradskog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanju o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području grada,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave grada,
f) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave i državne izbore uzimajućiu obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.

(2) Gradski odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog izvršnog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(3) Gradski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

 

Županijske organizacije HDZ-a

Članak 24.

(1) Na području županije djeluje županijska organizacija HDZ-a, koju čine sve općinske i gradske organizacije s područja županije.

(2) Županijsku organizaciju vodi županijski odbora HDZ-a koji se sastoji od 21 do 39 članova biranih na skupštini županijske organizacije HDZ-a.

(3) Saborski zastupnici i članovi Vlade koji su članovi HDZ-a i imaju prebivalište na području županijske organizacije po položaju su članovi Županijskog odbora. Župan, predsjednik Županijske skupštine i predsjednik Kluba članova Županijske skupštine koji su članovi HDZ-a kao i predsjednica županijske zajednice žena "Katarina Zrinski" i predsjednik županijske zajednice Klub utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman" po položaju su članovi Županijskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a županijske organizacije po položaju je član Županijskog odbora.

(4) Skupštinu županijske organizacije može sazvati županijski odbor HDZ-a, koji je dužan sazvati skupštinu županijske organizacije i na zahtjev natpolovičnog broja općinskih, odnosno gradskih organizacija HDZ-a.

(5) Predsjednik županijskog odbora bira se i razrješuje na izbornoj skupštini županijske organizacije HDZ-a natpolovičnom većinom glasova nazočnih izaslanika.

(6) Predsjednik županijskog odbora HDZ-a dužan je sazivati sastanke županijskog odbora najmanje jednom mjesečno.

(7) Županijski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje, uz predsjednika, čine četiri potpredsjednika, tajnik i rizničar. Župani, ako su članovi HDZ-a po položaju su članovi predsjedništva županijskog odbora te do 5 članova.

(8) Predsjedništvo županijskog odbora priprema sjednice županijskog odbora i odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka županijskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.

 

Zadaće županijskog odbora HDZ-a

Članak 25.

(1) Zadaće županijskog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području županije,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela županijske lokalne samouprave,
f) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, nakon obavljenih izbora za tijela državne vlasti i tijela županijske lokalne samouprave, uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.

(2) Županijski odbor odlučuje o žalbi na odluku općinskog ili gradskog odbora o raspuštanju temeljne organizacije HDZ-a. Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik ili najmanje 1/3 članova raspuštenog izvršnog odbora ogranka.

(3) Županijski odbor ovlašten je raspustiti općinsku ili gradsku organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(4) Županijski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

 

Organizacija HDZ-a za Grad Zagreb

Članak 26.

(1) Na području Grada Zagreba djeluje organizacija HDZ-a za Grad Zagreb, koju čine sve područne organizacije HDZ-a gradskih četvrti.

(2) Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji se sastoji od predsjednika područnih odbora i od 39 do 57 članova biranih na izbornoj skupštini organizacije HDZ-a za Grad Zagreb.

(3) Saborski zastupnici i članovi Vlade koji su članovi HDZ-a po položaju ulaze u Gradski odbor ako imaju prebivalište ili su izabrani na području Grada Zagreba. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u Gradskoj skupštini, predsjednik Gradske skupštine i gradonačelnik Grada Zagreba po položaju ulaze u gradski odbor ako su članovi HDZ-a. Predsjednica gradske zajednice žena "Katarina Zrinski" i predsjednik gradske zajednice Klub utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" po položaju ulaze u Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba. Predsjednik Mladeži HDZ-a gradske organizacije po položaju je član Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.

(4) Skupštinu organizacije HDZ-a za Grad Zagreb može sazvati Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba, koji je dužan sazvati skupštinu i na zahtjev natpolovičnog broja područnih odbora HDZ-a.

(5) Predsjednik Gradskog odbora bira se neposredno na izbornoj skupštini organizacije HDZ-a za Grad Zagreb natpolovičnom većinom glasova nazočnih izaslanika.

(6) Predsjednik Gradskog odbora dužan je sazivati sastanke Gradskog odbora najmanje jednom mjesečno.

(7) Gradski odbor na prijedlog predsjednika Gradskog odbora bira Predsjedništvo koje, uz predsjednika, čine pet potpredsjednika, pet članova Predsjedništva, tajnik i rizničar.

(8) Predsjedništvo Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba priprema sjednice Gradskog odbora, odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka Gradskog odbora i ovlašteno je samostalno donositi odluke o tekućim dnevnopolitičkim pitanjima. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svojemu djelovanju između dvaju zasjedanja Odbora.

 

Zadaće Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba

Članak 27.

(1) Zadaće Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području Grada Zagreba,
c) imenovanje stalnih i privremenih pomoćnih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave Grada Zagreba,
f) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, nakon državnih izbora i izbora za tijela lokalne samouprave Grada Zagreba, uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.

(2) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba odlučuje o žalbi na odluku područnog odbora o raspuštanju temeljne organizacije HDZ-a. Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik ili najmanje 1/3 članova raspuštenog izvršnog odbora ogranka.

(3) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba ovlašten je raspustiti područnu organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(4) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

 

Organizacija HDZ-a u inozemstvu

Članak 28.

(1) HDZ djeluje u inozemstvu.

(2) Ustroj i zadaće HDZ-a u inozemstvu određuju se Pravilnikom koji na prijedlog organizacija HDZ-a u inozemstvu donosi Središnji odbor HDZ-a.

 

Središnja tijela HDZ-a

Članak 29.

Središnja tijela HDZ-a jesu:

1. Opći sabor HDZ-a

2. Predsjedništvo HDZ-a

3. Nacionalno vijeće HDZ-a

4. Središnji odbor HDZ-a

5. Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru

6. Visoki časni sud HDZ-a

7. Nadzorni odbor HDZ-a

 

Opći sabor HDZ-a

Članak 30.

(1) Opći sabor HDZ-a najviše je stranačko tijelo, koje radi na redovnim i izvanrednim zasjedanjima.

(2) Opći izborni sabor HDZ-a zasjeda svake četvrte godine, a izvještajni svake druge godine.

(3) Opći sabor HDZ-a sastoji se od:
a) članova središnjih tijela HDZ-a iz članka 29. stavak 2. do 7.,
b) zastupnika u Hrvatskom saboru koji su članovi HDZ-a,
c) predsjednika Vlade i njezinih članova koji su članovi HDZ-a,
d) izaslanika općinskih, odnosno gradskih organizacija HDZ-a, županijskih organizacija HDZ-a i organizacije HDZ-a za Grad Zagreb, koji čine najmanje 50% ukupnog sastava Općeg sabora,
e) izaslanika što ih izabiru organizacije HDZ-a ustrojene u inozemstvu,
f) predsjednika županijskih organizacija HDZ-a i predsjednika organizacije HDZ-a za Grad Zagreb, župana, gradonačelnika Grada Zagreba, predsjednika županijskih skupština i predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba ako su članovi HDZ-a, kao i predsjednika klubova vijećnika županija i Grada Zagreba,
g) izaslanika Mladeži HDZ-a,
h) izaslanica Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski",
i) izaslanika ostalih organizacijskih zajednica u sklopu HDZ-a.

(4) Odluku o datumu održavanja redovnog ili izvanrednog sabora, o načinu određivanja i o broju izaslanika donosi Predsjedništvo stranke.

(5) Predsjedništvo HDZ-a sazvati će Opći sabor na izvanredno zasjedanje i onda ako to zatraži 1/3 izaslanika Sabora ili natpolovičan broj županijskih organizacija HDZ-a.

(6) Način rada i donošenje odluka na Općem saboru uređuje se Poslovnikom o radu Općeg sabora, a čiji prijedlog utvrđuje Predsjedništvo HDZ-a.

(7) Sjednica Općeg sabora može se održati ako je nazočna većina izaslanika Općeg sabora, a pravovaljane odluke Opći sabor donosi većinom glasova nazočnih izaslanika.

 

Zadaće Općeg sabora HDZ-a

Članak 31.

(1) Opći sabor HDZ-a:

a) utvrđuje temeljna načela politike HDZ-a,
b) donosi Program HDZ-a,
c) donosi Statut HDZ-a,
d) bira i razrješuje zamjenika predsjednika HDZ-a na prijedlog 300 nazočnih izaslanika. Prije pristupanja glasovanju, svi predloženici za predsjednika HDZ-a obvezni su se predstaviti Općem saboru HDZ-a. Predsjednik i zamjenik predsjednika HDZ-a izabrani su ako je za svakog od njih glasovalo više od 50% izaslanika koji su pristupili glasovanju. Ako nijedan predloženik za predsjednika ili zamjenika predsjednika nije dobio dovoljan broj glasova u prvom krugu, glasovanje se opetuje između dvojice predloženika koji su dobili najveći broj glasova i izabran je onaj predloženik koji je dobio veći broj glasova,
e) na prijedlog 200 punopravnih izaslanika bira i razrješuje deset članova Predsjedništva HDZ-a, tako da Opći sabor bira po dva člana Predsjedništva iz ovih skupina županija:
-Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko­posavska, Virovitičko-podravska,
-Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Krapinsko­ zagorska, Međimurska,
-Grad Zagreb, Zagrebačka županija,
-Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka,
-Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska.
f) na prijedlog 250 izaslanika bira i razrješuje šest potpredsjednika HDZ-a,
g) na prijedlog predsjednika HDZ-a bira i razrješuje predsjednika i članove Visokog časnog suda HDZ-a, h) na prijedlog predsjednika HDZ-a bira i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora HDZ-a, i) donosi odluku o prestanku postojanja HDZ-a.

(2) Opći sabor HDZ-a djeluje po Poslovniku što ga sam donosi.

 

Središnji odbor HDZ-a

Članak 32.

(1) Središnji odbor HDZ-a čine:
a) 25 članova koje bira Sabor HDZ-a na temelju pojedinačnih predloženičkih lista koje trebaju biti podržane sa 100 potpisa izaslanika Sabora,
b) članovi Nacionalnog vijeća HDZ-a,
c) 23 člana, od kojih po jednog imenuje svaki županijski odbor (ukupno 20), a tri člana imenuje Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba,
d) 8 predstavnika koordinacija HDZ-a u inozemstvu, sukladno Pravilniku o radu,
e) zastupnici u Hrvatskom saboru ako su članovi HDZ-a,
f) članovi Vlade Republike Hrvatske ako su članovi HDZ-a.
g) župani i predsjednici županijskih skupština ako su članovi HDZ-a,
h) ravnatelj Zaklade HDZ-a,
i) predsjednici Zajednica HDZ-a,
j) 5 potpredsjednika Mladeži HDZ-a
k) 3 predstavnice Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski izabranih na Saboru Zajednice i 3 predstavnika Zajednice Kluba utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman“ izabranih na Konvenciji Zajednice,
l) glavni urednik ˇGlasnika HDZ-aˇ.

(2) Predsjednik HDZ-a po položaju je predsjednik Središnjeg odbora HDZ-a.

(3) Središnji odbor na prijedlog predsjednika HDZ-a bira zamjenika predsjednika Središnjeg odbora i tajnika Središnjeg odbora.

 

Zadaće Središnjeg odbora HDZ-a

Članak 33.

(1) Središnji odbor HDZ-a:
a) brine se o provedbi odluka Općeg sabora,
b) po prijedlogu Nacionalnog vijeća utvrđuje prijedlog Statuta i Programa i podnosi ga Općem saboru HDZ-a na prihvaćanje,
c) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a određuje predizbornu i izbornu strategiju stranke,
d) na prijedlog Predsjedništva utvrđuje izborni program stranke, e) nakon obavljenih izbora za državna tijela i tijela lokalne vlasti i samouprave,obavlja podrobnu raščlambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajućiu obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh a uspoređujući ga s uspjehom drugih stranaka,
f) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika,
g) imenuje i razrješuje glavnog urednika, ravnatelja i Vijeće stranačkog glasila,
h) donosi odluku o visini, kriterijima i uvjetima plaćanja, načinu prikupljanja i raspodjeli članarine,
i) podnosi Općem saboru izvješće o svojem radu,
j) bira i razrješuje časne sudove prvoga stupnja,
k) vlastan je preinačiti pojedine odredbe Statuta ako je promjena nužna zbog zakonskih odredaba,
l) vlastan je, u vrijeme kada Opći sabor ne zasjeda, na prijedlog predsjednika HDZ-a, izabrati predsjednika i članove Visokog časnog suda na ispražnjena mjesta,
m) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaću,
n) donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Hrvatske demokratske zajednice,
o) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a utvrđuje opći etički kodeks ponašanja članova HDZ-a,
p) zastupa prava i dužnosti zakladnika Zaklade HDZ-a,
r) utvrđuje usklađenost Pravilnika o djelovanju Mladeži HDZ-a sa Statutom HDZ-a.

(2) Središnji odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

(3) Sjednica Središnjeg odbora može se održati ako je nazočna većina članova Središnjeg odbora, a pravovaljane odluke Središnji odbor donosi većinom glasova nazočnih.

 

Sazivanje Središnjeg odbora HDZ-a

Članak 34.

(1) Središnji odbor saziva predsjednik HDZ-a i predsjeda sjednicama, u pravilu, tri puta godišnje.

(2) Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor i ako to zatraži trećina članova Središnjeg odbora ili natpolovična većina županijskih odbora HDZ-a.

 

Predsjednik HDZ-a

Članak 35.

(1) Predsjednika HDZ-a biraju svi članovi HDZ-a.

(2) Predsjednik HDZ-a predstavlja i zastupa HDZ, odgovara za njegov rad, vodi politiku stranke u skladu s Programom stranke i odlukama središnjih tijela te ima pravo i dužnost provoditi sve mjere da bi u provedbi stranačke politike osigurao suradnju i odgovornost svih tijela i dužnosnika stranke.

(3) Predsjednik HDZ-a predsjeda sjednicama Predsjedništva HDZ-a i Središnjeg odbora HDZ-a i brine se za provedbu njihovih odluka.

(4) Predsjednik HDZ-a vlastan je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih odbora sa savjetodavnim pravom.

(5) Predsjednik HDZ-a pisanom odlukom određuje zamjenika, jednog od članova Predsjedništva ili glavnog tajnika da u njegovo ime zastupa Stranku u vezi s pojedinim pitanjem. Zamjenik predsjednika obavlja poslove za koje ga ovlasti predsjednik HDZ-a.

(6) Predsjednik HDZ-a predlaže imenovanje i razrješenje glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika.

(7) U slučaju izočnosti ili spriječenosti predsjednika HDZ-a, zamjenjuje ga zamjenik.

(8) U slučaju smrti, podnošenja ostavke ili zamolbe za razrješenjem dužnosti predsjednika HDZ-a, u roku do 30 dana održati će se Opći sabor na kojem će se izabrati predsjednik HDZ-a

 

Predsjedništvo HDZ-a

Članak 36.

(1) Predsjedništvo HDZ-a čine:
a) predsjednik,
b) zamjenik predsjednika,
c) deset članova Predsjedništva,
d) šest potpredsjednika,
e) predsjednik Hrvatskog sabora (ako je član HDZ-a),
f) predsjednik Vlade RH (ako je član HDZ-a),
g) glavni tajnik HDZ-a,
h) predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru,
i) predsjednik Mladeži HDZ-a,
j) predsjednica Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" i predsjednik Zajednice Klub utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman“,
k) međunarodni tajnik HDZ-a,
l) predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.

(2) Rizničar i glasnogovornik sudjeluju u radu Predsjedništva, bez prava odlučivanja.

(3) U radu Predsjedništva, po potrebi, sudjeluju i druge osobe, bez prava odlučivanja.

 

Zadaće Predsjedništva HDZ-a

Članak 37.

(1) Predsjedništvo HDZ-a:

a) provodi odluke Općeg sabora HDZ-a, raspravlja i odlučuje o političkim pitanjima, osim o onima koja su izrijekom stavljena u djelokrug drugih središnjih tijela HDZ-a,
b) predlaže Središnjem odboru predizbornu i izbornu strategiju stranke,
c) raspravlja i odlučuje o tekućim dnevnopolitičkim pitanjima i vodi materijalno­ financijsko poslovanje stranke,
d) prihvaća financijski plan i zaključni račun,
e) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaće,
f) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje rizničara HDZ-a,
g) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje glasnogovornika HDZ-a,
h) na prijedlog glavnog tajnika imenuje tajnike za pojedine grupe poslova,
i) daje suglasnost za pokretanje stegovnog postupka protiv članova središnjih tijela HDZ-a te državnih dužnosnika iz redova HDZ-a,
j) odlučuje o žalbi na odluku Nacionalnog vijeća o raspuštanju županijskog odbora ili Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.

(2) Predsjedništvo HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga samo donosi.

(3) Sjednica Predsjedništva može se održati ako je nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odluke Predsjedništvo donosi većinom glasova nazočnih članova, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno.

 

Nacionalno vijeće HDZ-a

Članak 37 a.

(1) Nacionalno vijeće HDZ-a čine: Predsjedništvo HDZ-a, predsjednici županijskih odbora HDZ-a i predsjednik HDZ-a Grada Zagreba, te tri do pet predstavnika koordinacija HDZ-a iz inozemstva i tri predstavnika Mladeži HDZ-a i to zamjenik predsjednika, glavni tajnik i predsjednik Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a.

(2) Nacionalno vijeće saziva predsjednik HDZ-a i njime predsjeda radi usklađivanja rada središnjih tijela HDZ-a, u pravilu, šest puta godišnje.

(3) Nacionalno vijeće, osim zadaće iz stavka 2. ovog članka:
a) ovlašteno je raspustiti županijsku organizaciju HDZ-a i organizaciju HDZ-a Grada Zagreba i imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.
b) odlučuje o žalbi na odluku županijskog odbora odnosno Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba o raspuštanju općinske, gradske ili područne organizacije HDZ-a. Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik ili najmanje 1/3 članova raspuštenog općinskog, gradskog ili područnog odbora HDZ-a,
c) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a određuje kandidate na predsjedničkim i parlamentarnim izborima i izborima za Europski parlament,
d) odlučuje o izbornim i poslijeizbornim koalicijama kao i o drugim oblicima suradnje s drugim političkim strankama,
e) donosi odluku o održavanju redovnih ili izvanrednih prijevremenih unutarstranačkih izbora,
f) donosi Pravilnik o dodjeli priznanja HDZ-a i Pravilnik o djelovanju HDZ-a u iseljeništvu,
g) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaće,
h) utvrđuje prijedlog Statuta HDZ-a ili izmjena i dopuna Statuta HDZ-a i upućuje ga Središnjem odboru.

(4) Nacionalno vijeće djeluje prema Poslovniku koji samo donosi.

 

Glavni tajnik HDZ-a

Članak 38.

(1) Glavni tajnik HDZ-a:
a) pomaže predsjedniku HDZ-a pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti izvršava u dogovoru s predsjednikom,
b) sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijal ne i tehničke uvjete za njihov rad,
c) provodi odluke središnjih tijela stranke, aktivno surađujući sa županijskim odborima HDZ-a, odnosno s Gradskim odborom HDZ-a Grada Zagreba, i usklađuje njihov rad,
d) vlastan je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih odbora sa savjetodavnim pravom,
e) odlučuje o administrativnim pitanjima i pitanjima namještenika HDZ-a,
f) predlaže Predsjedništvu HDZ-a imenovanje tajnika za pojedine grupe poslova.

(2) Glavni je tajnik po položaju član Predsjedništva HDZ-a.

 

Savjetodavno vijeće HDZ-a

Članak 39.

(1) Savjetodavno vijeće HDZ-a tvore osobito zaslužni, ugledniji i viđeniji članovi HDZ-a koji nisu članovi središnjih tijela HDZ-a. Njih na prijedlog Predsjedništva HDZ-a bira Središnji odbor HDZ-a. To je neformalno tijelo HDZ-a.

(2) Savjetodavno vijeće saziva i predsjeda mu predsjednik HDZ-a. Vijeće raspravlja o stanju stranke ili o najvažnijim temama za državu. Vijeće ne donosi nikakve obvezujuće odluke ni za jedno tijelo HDZ-a, ali ideje, prijedloge i sugestije iznesene na sjednici Savjetodavnog vijeća upućuje Predsjedništvu HDZ-a.

(3) Tijela nižih razina mogu imati svoja savjetodavna vijeća sastavljena sukladno točkama 1. i 2. ovoga članka. Njih na prijedlog predsjedništva odgovarajuće razine stranačke organizacije bira odbor HDZ-a dotične razine. To vijeće saziva po potrebi i predsjeda mu predsjednik HDZ-a dotične razine.

 

Odnosi između tijela HDZ-a

Članak 40.

(1) Sva tijela HDZ-a, na svim razinama, samostalno obavljaju poslove u svojemu djelokrugu i nadležnosti, sukladno načelu supsidijarnosti.

(2) Iznimno, viša tijela imaju pravo izdavati obvezne upute i poduzimati druge mjere kojima se usmjerava rad nižih tijela u okviru djelokruga nižih tijela, ako niže tijelo ne može samostalno i odgovorno to činiti.

(3) Sve organizacije i tijela HDZ-a obvezno provode odluke viših tijela u okvirima djelokruga tih, viših tijela.

(4) Organizacije i tijela HDZ-a ovlašteni su nastupati u pravnome prometu u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućim odlukama Predsjedništva HDZ-a, te u tu svrhu mogu imati zaseban podračun i pečat.

 

IV. ČASNI SUDOVI HDZ-a

 

Opća odredba

Članak 41.

(1) Časni sudovi jesu tijela HDZ-a koja odlučuju o povredama prava i obveza članova HDZ-a.

(2) Časni sudovi jesu: časni sudovi prvoga stupnja i Visoki časni sud HDZ-a.

(3) Časni sudovi u suđenju su neovisni, a postupaju samo po zahtjevu tijela ovlaštenih za pokretanje postupka.

(4) Članovi časnih sudova ne smiju biti članovima kojega drugog tijela HDZ-a iste razine.

(5) Mandat članova časnih sudova traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

(6) Časni sudovi i njihovi članovi ne mogu pokretati stegovne postupke.

 

Ustanovljivanje časnih sudova prvoga stupnja

Članak 42.

(1) Časni sudovi prvoga stupnja ustanovljuju se za županijske organizacije HDZ-a te za organizaciju HDZ-a Grada Zagreba.

(2) Časne sudove prvoga stupnja imenuje Središnji odbor HDZ-a.

(3) Časni sud prvoga stupnja sastoji se od predsjednika i 4 suca.

(4) U prvom stupnju sude časni sudovi prvoga stupnja.

(5) Protiv odluka časnih sudova prvoga stupnja dopušten je priziv Visokom časnom sudu u roku 8 dana od dana primitka odluke.

 

Ustanovljivanje Visokog časnog suda HDZ-a

Članak 43.

(1) Visoki časni sud ustanovljuje se za cijelo područje djelovanja HDZ-a.

(2) Visoki časni sud bira Opći sabor HDZ-a na prijedlog predsjednika HDZ-a.

(3) Visoki časni sud HDZ-a sastoji se od predsjednika i 6 visokih sudaca.

(4) Visoki časni sud odlučuje o prizivima protiv odluka časnih sudova prvoga stupnja.

(5) Visoki časni sud vlastan je po prizivu pobijanu presudu potvrditi, promijeniti ili ukinuti i vratiti na ponovnu raspravu i odlučivanje.

(6) Za slučaj vođenja postupka protiv člana središnjih tijela HDZ-a, u prvom stupnju sudi Visoki časni sud HDZ-a.

(7) Za slučaj iz stavka (6) priziv se podnosi Predsjedništvu HDZ-a u roku od 8 dana od primitka odluke, a Predsjedništvo je vlasno pobijenu odluku potvrditi, promijeniti ili ukinuti i vratiti na ponovnu raspravu i odlučivanje.

(8) Ako se vodi postupak protiv člana Predsjedništva HDZ-a, dotični član Predsjedništva ne može sudjelovati pri donošenju odluke. Ako je priziv podnio član Predsjedništva, ne može sudjelovati u radu u svojem predmetu.

 

Stegovne mjere

Članak 44.

(1) U odlučivanju o pravima i obvezama članova HDZ-a časni sudovi odlukom izriču stegovne mjere.

(2) Stegovne su mjere:
a) ukor,
b) oduzimanje dužnosti u stranci,
c) uvjetno isključenje,
d) bezuvjetno isključenje.

(3) Ukor se izriče članu HDZ-a za lakšu povredu članskih obveza.

(4) Oduzimanje dužnosti u stranci može se izreći članu HDZ-a za opetovano činjenje lakših povreda članskih obveza. Takva se mjera izriče obvezno pri izricanju uvjetnog isključenja.

(5) Uvjetno isključenje i bezuvjetno isključenje izriče se članu HDZ-a za težu povredu članske obveze.

(6) Kad je zbog teže povrede članskih obveza pokrenut postupak pred časnim sudom po prijedlogu ovlaštenoga tijela, dotičnom članu miruju članska prava.

 

Teže povrede obveza člana HDZ-a

Članak 45.

Težom povredom obveza člana smatra se svako njegovo postupanje koje je uzrokovalo ili je moglo uzrokovati teže posljedice za ugled i interese stranke, ili štetu, a i kad bitno krši Statut HDZ-a, ili djeluje u suprotnosti s Programom HDZ-a, ili se ponaša suprotno načelima i ustroju HDZ-a, ili pak grubo krši etički kodeks ponašanja članova HDZ-a.

 

Sastav sudova i način odlučivanja

Članak 46.

(1) Časni sudovi sude u vijeću, a odluke donose većinom glasova članova vijeća.

(2) Vijeće časnog suda prvoga stupnja sastoji se od predsjednika suda i najmanje dvaju sudaca.

(3) Umjesto predsjednika može nastupiti sudac kojega predsjednik odredi da ga zamjenjuje ako on ne prisustvuje suđenju.

(4) Vijeće Visokoga časnoga suda sastoji se od predsjednika i najmanje četvorice visokih sudaca.

(5) Umjesto predsjednika Visokoga časnoga suda može nastupiti visoki sudac kojega predsjednik odredi da ga zamjenjuje ako on ne prisustvuje suđenju.

 

Mjesna nadležnost

Članak 47.

(1) Mjesna nadležnost časnoga suda ravna se prema pripadnosti člana protiv kojeg se pokreće postupak u njegovoj županijskoj organizaciji HDZ-a, odnosno u organizaciji HDZ-a za Grad Zagreb.

(2) Sukobe mjesne nadležnosti časnih sudova prvoga stupnja HDZ-a rješava Visoki časni sud HDZ-a.

(3) Visoki časni sud HDZ-a vlastan je na prijedlog stranaka odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi časni sud prvoga stupnja ako to pridonosi pravilnom rješavanju problema.

 

Postupak

Članak 48.

(1) Postupak pred časnim sudom vlasni su pokrenuti:

a) svako središnje tijelo HDZ-a protiv svakoga člana,
b) ostala tijela HDZ-a, ali samo protiv onih članova kojima je to tijelo nadležno.

(2) Svaki član HDZ-a može podnijeti prijedlog tijelu HDZ-a da se pokrene postupak.

(3) Protiv članova središnjih tijela HDZ-a ne može se pokrenuti postupak bez odobrenja Predsjedništva HDZ-a, a u slučaju kad se odobri pokretanje postupka, u prvom stupnju sudi Visoki časni sud HDZ-a.

(4) Član stranke protiv kojega je postupak pokrenut i tijelo HDZ-a koje je postupak pokrenulo imaju položaj stranaka u postupku.

(5) Sud utvrđuje samo one činjenice što su ih stranke iznijele i izvodi samo one dokaze što su ih stranke predložile. Teret dokazivanja određenih činjenica pada na stranku koja ih je iznijela.

(6) Časni sudovi, kada sude u prvom stupnju moraju postupak provesti onim načinom koji omogućuje izricanje odluke već na prvom ročištu.

(7) Središnji odbor propisuje postupovnik za stranački časni sud, s tim da se shodno primjenjuju načela kaznenog postupka.

 

V. NADZORNA TIJELA

 

Opća odredba

Članak 49.

(1) Nadzorna tijela HDZ-a ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora. Nadzorna tijela HDZ-a imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno-financijsko poslovanje tijela i organizacija HDZ-a.

(2) U nadzorni odbor ne smiju biti birani članovi tijela HDZ-a iste razine.

 

Nadzorni odbor

Članak 50.

(1) Nadzorni odbor HDZ-a nadzire zakonitost materijalno-financijskog poslovanja HDZ-a te vođenje ukupnog arhiva HDZ-a (zapisnici i sl.) i o tome podnosi izvješće za cijelo mandatno razdoblje Općem saboru, a za svaku godinu Središnjem odboru HDZ-a.

(2) Nadzorni odbor HDZ-a vlastan je nadzirati i materijalno-financijsko poslovanje svih ostalih organizacijskih oblika u HDZ-u.

(3) Nadzorni odbor HDZ-a sastoji se od 5 do 7 članova.

(4) Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješuje Opći sabor HDZ-a.

 

Nadzorni odbori organizacija HDZ-a

Članak 51.

(1) Općinske, područne, gradske i županijske organizacije, te organizacija HDZ-a za Grad Zagreb ustrojavaju svoj nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbori organizacija HDZ-a nadziru materijalno-financijsko poslovanje svoje organizacije HDZ-a i vođenje ukupnog arhiva organizacije (zapisnici i sl.) te o tome za svaku kalendarsku godinu podnose izvješće odboru organizacije HDZ-a.

(3) Nadzorni se odbori sastoje od predsjednika i 2 do 4 člana.

(4) Članove nadzornog odbora bira izborna skupština odnosnih organizacija.

 

VI. ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA U HDZ-u

 

Organizacija mladeži HDZ-a

Članak 52.

(1) U sastavu HDZ-a ustanovljena je zajednica mladeži HDZ-a kao zasebna organizacijska cjelina.

(2) Zajednica mladeži HDZ-a ima naziv Mladež HDZ-a, sa sjedištem u Zagrebu.

(3) Mladež HDZ-a djeluje u Hrvatskoj, a može se organizirati i u inozemstvu.

(4) Mladež HDZ-a može ustanovljivati podružnice kao oblike svojega djelovanja.

(5) Mladeži HDZ-a osigurava se zastupljenost u tijelima HDZ-a. Predsjednici organizacija Mladeži HDZ-a po položaju ulaze u sastav vodstva organizacija HDZ-a iste razine (odbora i predsjedništva).

(6) Konvencija Mladeži HDZ-a donosi pravilnik o djelovanju Mladeži HDZ-a, koji mora biti usklađen s ovim Statutom.

 

Klub zastupnika HDZ-a

Članak 53.

(1) Zastupnici, članovi HDZ-a u Hrvatskom saboru ustanovljuju Klub zastupnika HDZ-a.

(2) Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru u okviru Programa HDZ-a i odluka središnjih tijela HDZ-a zauzima stajališta o prijedlozima zakona i drugih odluka iz djelokruga Hrvatskoga sabora.

(3) Klub zastupnika HDZ-a na prijedlog Predsjedništva HDZ-a utvrđuje i predlaže kandidate za predsjednike i potpredsjednike saborskih tijela.

(4) Na prijedlog Predsjedništva HDZ-a Klub zastupnika bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Kluba.

(5) Predsjednik Kluba predstavlja i zastupa Klub zastupnika.

(6) Klub zastupnika donosi Poslovnik o svojem radu.

 

Klubovi vijećnika HDZ-a

Članak 54.

(1) Vijećnici članovi HDZ-a ustanovljuju u skupštini jedinice lokalne samouprave klub vijećnika HDZ-a, koji donose Poslovnik o radu.

(2) Članovi kluba vijećnika HDZ-a biraju između sebe predsjednika i tijela kluba.

 

Zajednice HDZ-a

Članak 55.

 (1) Radi sveobuhvatnog razmatranja svih područja društvenog života, rješavanja specifičnih problema i promicanja programa HDZ-a, u sastavu HDZ-a ustanovljuju se zajednice kao zasebne organizacijske cjeline:

a) Zajednica žena "Katarina Zrinski",
b) Zajednica sela "Stjepan Sulimanac",
c) Zajednica radnika i službenika "Andrija Hebrang",
d) Zajednica umirovljenika,
e) Akademska zajednica "Dr. Ante Starčević",
f) Zajednica obrtnika "Hrvatski radiša",
g) Zajednica branitelja -"Gojko Šušak",
h) Zajednica Klub utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman".

(2) Središnji odbor HDZ-a može donijeti odluku i o ustanovljavanju drugih zajednica kao zasebnih organizacijskih cjelina unutar HDZ-a.

(3) Pravilnik o ustroju i djelovanju zajednica donosi Središnji odbor HDZ-a.

(4) Predsjednik zajednice bira se na skupštini zajednice sukladno Pravilniku o ustroju i djelovanju.

 

VII. NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

 

Način izbora za tijela HDZ-a

Članak 56.

(1) Izbori za sva tijela i dužnosnike HDZ-a obavljaju se tajnim glasovanjem.

(2) Postupak i način provođenja unutarstranačkih izbora za sva tijela i dužnosnike HDZ-a uređuje se propisnicima koje donosi Nacionalno vijeće HDZ-a.

(3) Tijela HDZ-a osim Središnjeg odbora, Nacionalnog vijeća, Nadzornog odbora i Visokog časnog suda HDZ-a, mogu po potrebi dopuniti (kooptirati) broj svojih članova do najviše četvrtine izabranog broja radi ravnomjerne teritorijalne zastupljenosti svih područja na kojem dotična organizacija HDZ-a djeluje ili važnih političkih potreba nužnih za djelotvorno funkcioniranje pojedinog tijela stranke.

 

Trajanje mandata

Članak 57.

(1) Tijela i dužnosnici HDZ-a biraju se na vrijeme od četiri godine.

(2) Tijela i dužnosnike HDZ-a može opozvati tijelo koje ih je izabralo i prije isteka mandata ako ne izvršavaju povjerene zadaće.

(3) U slučaju smrti, podnošenja ostavke ili prestanka članstva predsjednika temeljnog, općinskog, područnog, gradskog, županijskog ili predsjednika HDZ-a grada Zagreba, dotični odbor bira novoga predsjednika tog tijela.

(4) U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranoga člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.

(5) Prestankom mandata tijela HDZ-a prestaje i mandat njegovih članova.

 

VIII. PREDLAGANJE ZA IZBORE

Postupak predlaganja

Članak 58.

Postupak za predlaganje na državnim izborima te izborima za tijela lokalne uprave i samouprave provodi se sukladno odredbama Statuta HDZ-a, a obvezatne upute donosi Predsjedništvo HDZ-a.

 

IX. FINANCIRANJE I SREDSTVA ZA RAD

 

Opća odredba

Članak 59.

(1) HDZ je politička stranka koja posluje kao neprofitna udruga čija se financijska sredstva mogu koristiti isključivo za ostvarenje političkih ciljeva utvrđenih Statutom, Financijskim statutom i Programom Stranke.

(2) Na prijedlog Predsjedništva, Središnji odbor HDZ-a donosi Financijski statut kojim se uređuje način i uvjeti stjecanja i trošenja sredstava, način vođenja financijskog poslovanja i druga pitanja vezana uz stranačke financije.

 

Rizničar

Članak 60.

Prava i obveze rizničara uređuju se Financijskim statutom HDZ-a.

 

Sredstva za rad

Članak 61.

HDZ ostvaruje prihode i financira u skladu sa Zakonom kojim se uređuju način i uvjeti stjecanja sredstava za djelovanje političkih stranaka te nadzor i transparentnost stjecanja i trošenja sredstava.

 

Imovina HDZ-a u slučaju prestanka postojanja stranke

Članak 62.

U slučaju prestanka postojanja HDZ-a, njegova imovina pripada Republici Hrvatskoj.

 

X. PRESTANAK HDZ-a

 

Prestanak HDZ-a vlastitom odlukom

Članak 63.

(1) HDZ prestaje postojati odlukom Općeg sabora HDZ-a.

(2) Odluka o prestajanju valjana je samo ako se donese većinom od 3/4 ukupnoga broja punopravnih članova Općeg sabora.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Postupanje u izvanrednim prilikama

Članak 64.

(1) U ratu ovlasti središnjih tijela preuzimaju Predsjednik i Predsjedništvo HDZ-a.

(2) Ovlasti prema odredbama stavka (1) traju najkasnije do dana prestanka rata, te se o svim odlukama moraju obavijestiti ona tijela iz čijeg su djelokruga odluke donesene.

 

Redakcija i izvorno tumačenje

Članak 65.

(1) Nacionalno vijeće vlasno je obaviti redakciju teksta Statuta prihvaćenog na Općem saboru.

(2) Ovaj su Statut vlasni izvorno tumačiti Opći sabor HDZ-a, a Nacionalno vijeće kada Opći sabor ne zasjeda.

 

Rodno značenje riječi i pojmova

Članak 65a.

Riječi i pojmovni sklopovi iz ovog Statuta koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Objavljivanje

Članak 66.

Ovaj Statut objavit će se u stranačkom glasilu.

 

Stupanje na snagu

Članak 67.

Ove izmjene i dopune statuta stupaju na snagu njihovim prihvaćanjem na XV. Općem saboru HDZ-a, osim odredbe članka 31. stavak 1. točka e) iz članka 14. i članka 35. stavak 1. iz članka 17. ovih izmjena i dopuna Statuta koje stupaju na snagu 21. svibnja 2012.

 

Predsjednik
Hrvatske demokratske zajednice


Tomislav Karamarko

 

 Raniji Statuti HDZ-a:

 

 

Add your comment

Your name:
Comment:
 

NAJAVE


Godišnjica osnutka 149. "Trešnjevačke" brigade HV, u petak, 5. listopada 2018. u 17,00 sati, uz spomenik poginulim i nestalim braniteljima u parku "Stara Trešnjevka".


SVEČANA SJEDNICA POVODOM OBILJEŽAVANJA 28. OBLJETNICE OSNUTKA HDZ TREŠNJEVKA, u srijedu 21.2.2018. s početkom u 19 sati, u prostorijama MO Samoborček, Nova cesta 37.


Poštovani članovi i simpatizeri, pozivamo Vas na

MOTIVACIJSKO DRUŽENJE I PREDSTAVLJANJE KANDIDATA HDZ-a
za Vijeće gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora Trešnjevke sjever, u srijedu, 19. travnja 2017. s početkom u 19:00 sati, u dvorani MO Samoborček, Nova cesta 37.  Veselimo se Vašem dolasku!


Naša tradicionalna akcija
PODJELA MASLINOVIH GRANČICA UOČI BLAGDANA CVJETNICE
u subotu 8.4.2017.
od 10 do 12 sati,
na Trešnjevačkom trgu (sjeverni pristup Trešnjevačkoj tržnici, ispred cvjećarnica).
Vidimo se u što većem broju!


Obilazak temeljnih ogranaka Trešnjevke sjever

 • Ponedjeljak 3.4.2017. u 18:00 satii, TO HDZ S. S. Kranjčević, Kranjčevićeva 4a.
 • Ponedjeljak 3.4.2017. u 19:00 satii, TO HDZ Ljubljanica i TO HDZ dr Ante Starčević, Dragutina Golika 44.
 • Utorak 4.4.2017. u 20:00 sati, TO HDZ Antun Mihanović, Drenovačka 4.
 • Srijeda 5.4.2017. u 18:00 sati, TO HDZ Nikola Tesla, Ozaljska 16.
 • Srijeda 5.4.2017. u 19:00 sati, TO HDZ Rudeš, Rudeška cesta 71.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 17:00 sati, TO HDZ Samoborček, Nova cesta 37.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 18:00 sati, TO HDZ Ciglenica, Selska cesta 44.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 19:00 sati, TO HDZ Stara Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 20:00 sati, TO HDZ Pongračevo, Opatijski trg 10.

Poštovani članovi Hrvatske demokratske zajednice Trešnjevke sjever,
pozivamo Vas na druženje s našim gradonačelničkim kandidatom dr. Dragom Prgometom u srijedu, 29. ožujka u 17:30h. Adresa: Horvaćanska cesta 54, prostorije Mjesnog odbora Horvati-Srednjaci.
Veselimo se Vašem dolasku,
Područni odbor HDZ-a
Trešnjevka sjever


41. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 29.03.2016. godine, održat će se 41. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


40. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 09.02.2016. godine, održat će se 40. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


37. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 29.10.2015. godine, održat će se 37. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


36. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U petak, 25.09.2015. godine, održat će se 36. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


34. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 18.06.2015. godine, održat će se 35. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


31. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 28.04.2015. godine, održat će se 31. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


30. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 09.04.2015. godine, održat će se 30. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Proslava 25. godišnjice osnutka HDZ-a Trešnjevka

U četvrtak, 19.02.2015. s početkom u 19:00 sati, u u dvorani mjesne samouprave Knežija, Albaharijeva 2, održat će se proslava 25. godišnjice osnutka HDZ-a Trešnjevka. DOBRODOŠLI!


27. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 05.02.2015. godine, održat će se 27. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


PREDSJEDNIČKI IZBORI

POBJEDA!!


IZBORI ZA EU PARLAMENT

POBJEDA!!

Rezultati izbora na Trešnjevci sjever:
 1. HDZ - HSS - HSP AS - BUZ - ZDS - HDS: 
  4300 glasova!!
 2. SDP - HNS - IDS - HSU:
  4187 glasova.
Detaljnije ovdje.


NAJAVE


Autobus za Vukovar

Gradski odbor i ove godine organizira obilježavanje Dana grada heroja Vukovara, cjelodnevnim posjetom Vukovaru, u utorak 18.11.2014.  Autobus kreće ispred Gradskog poglavarstva (vrijeme ćemo javiti naknadno).  Svaki sudionik participira u troškovima sa 60,00 kuna.  Zainteresirani se trebaju javiti predsjedniku svog temeljnog ogranka, najkasnije do četvrtka 13.11.2014. do 16:00 sati.


Mini klauzura HDZ-a

Mini klauzuri će nazočiti Kolinda Grabar Kitarović, kandidatkinja za predsjednicu RH.  U srijedu, 29.10.2014. u 19:00 sati, u dvorani Doma kulture Prečko, Prečko 2a, Zagreb


Obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

Obilježavanje u subotu, 23.8.2014, prema sljedećem rasporedu:

 • 10:00 - Mirogoj: Središnji križ i grob Brune Bušića.
 • 11:00 - ŽupaTijelo Kristovo, Sopot

21. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U ponedjeljak, 30.06.2014. godine, održat će se 21. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Obilježavanje 25. obljetnice osnutka HDZ-a

Dana 17. lipnja 2014. godine obilježavamo 25. obljetnicu osnivanja Hrvatske demokratske zajednice, prema sljedećem programu:

 • 8:30 - polaganje vijenaca na Oltar Domovine
 • 9:00 - polaganje vijenaca uz poprsje ispred rodne kuće i spomenika dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću
 • 9:15 - polaganje vijenaca na grobu dr. Franje Tuđmana na Mirogoju
 • 10:00 - Misa u Crkvi Sv. Mati Slobode
 • 12:00 - XVI. Opći sabor HDZ-a - izvještajni, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
 • 18:00 - Svečanost - NK "Jarun"
 • 19:00 - nogometna utakmica: HDZ - Humane zvijezde - NK "Jarun"

18. i 19. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U ponedjeljak, 26.05.2014. godine, održat će se 18. (telefonska) sjednica, a u utorak, 27.05.2014. godine, s početkom u 17:00 sati, održat će se 19. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Izbori za EU parlament

U nedjelju, 25.5.2014.


Motivacijski Sabor HDZ-a

U subotu, 17.5.2014. Dvorana "Dražen Petrović" (Cibona); akreditacija i ulazak u dvoranu od 11 sati.


Kandidati „plave skupine“ u Zagrebu: Tribina „Žene poduzetnice i mladi u EU“

U petak, 16.5.2014. i 19:00 sati, Dvorana MS "Samoborček", Nova cesta 37.


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 5.5.2014., u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb. 


PODJELA MASLINOVIH GRANČICA UOČI BLAGDANA CVJETNICE

Pozivamo Vas na našu tradicionalnu akciju Područnog odbora, podjelu maslinovih grančica uoči blagdana Cvjetnice, u subotu, 12.4.2014., u 10:00 sati, na Trešnjevačkom trgu (ispred Cvjećarnica).

"USKRŠNJA KOŠARICA"

Donacije (novčani prilozi ili namirnice) za našu tradicionalnu akciju "Uskršnja kosarica" za potrebite obitelji na Trešnjevci, zaprimat ce se također u subotu, 12.4.2014., u vremenu od 8:30 do 12:00 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16.  Hvala!

Vidimo se u što većem broju!


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 7.4.2014., u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb. 


17. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 01.04.2014. godine, s početkom u 17:00 sati, održat će se 17. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


NAJAVA - POZIV

Izborna skupština TO HDZ Nikola Tesla

Pozivamo sve članove Temeljnog ogranka HDZ-a Nikola Tesla na Izbornu skupštinu Temeljnog ogranka, koja će se održati u srijedu, 5.3.2014., s početkom u 18:00 sati, u sjedištu Temeljnog ogranka Nikola Tesla, Ozaljska 16.


16. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 25.02.2014. godine, s početkom u 17:00 sati, održat će se 16. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Proslava 24. obljetnice osnutka HDZ Trešnjevka

Čast nam je pozvati Vas na proslavu 24. obljetnice osnutka HDZ-a Područnog odbora Trešnjevka, koja će se održati u utorak, 18.2.2014. godine u 18:30 sati, u prostorijama Centra za kulturu Trešnjevka (CeKaTe), Park stara Trešnjevka 1, Zagreb.  Veselimo se Vašem dolasku!


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 3.2.2014., u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb. 


NAJAVA - POZIV

Izborna skupština TO HDZ Rudeš

Pozivamo sve članove Temeljnog ogranka HDZ-a Rudeš na Izbornu skupštinu Temeljnog ogranka, koja će se održati u srijedu, 29.1.2014., s početkom u 18:30 sati, u sjedištu Temeljnog ogranka Rudeš, Rudeška cesta 71. 


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 13.1.2014., u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb.


LOKALNI IZBORI 2013 - rezultati

Područni odbor HDZ Trešnjevka sjever, na lokalnim izborima održanim 19.5.2013. godine, ostvario je izuzetan uspjeh:
 • Nakon više od deset godina, imamo svog zastupnika u Gradskoj skupštini!
 • Povećali smo broj naših vijećnika u VGČ s 3 na 5!
 • Povećali smo broj naših vijećnika u vijećima mjesnih odbora s 12 na 21!

Izabrani zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba s Trešnjevke sjever: Dražan Bilokapić.

Izabrani vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trešnjevka sjever:

 1. dr. sc. Goran Gašparović
 2. Dražan Bilokapić, spec. oec.
 3. Krešimir Matoković, dipl. ing. el.
 4. Davor Borošak
 5. Anđelka Kalfić, mag. math.

Izabrani vijećnici u vijećima mjesnih odbora:

VMO "Antun Mihanović"

 1. dr. sc. Tin Znaor, dr. med.
 2. Josip Horvat

VMO Ciglenica

 1. mr. Joško Budrović, dipl. ing.
 2. Robert Čirko, bacc. ing.
VMO "dr. Ante Starčević"
 1. Klara Horvatić
 2. Ivan Šekelja

VMO Ljubljanica

 1. Davor Borošak
 2. Ana Vučur

VMO "Nikola Tesla"

 1. Vitomir Gregorati
 2. Željko Gorički

VMO Pongračevo

 1. Krešimir Matoković, dipl. ing. el.
 2. Marija Miljak

VMO Rudeš

 1. mr. sc. Nikola Anić
 2. Dominik Alpeza
 3. Iva Knezović

VMO "Samoborček"

 1. Željko Duić
 2. Dunja Mihelj

VMO "S. S. Kranjčević"

 1. Željko Gudan, dipl. ing.
 2. Snježana Žuglić

VMO Stara Trešnjevka

 1. dr. sc. Mario Šiljeg
 2. Tonko Martinis

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA SJEVER

PROGRAM ZA VGČ – TREŠNJEVKA SJEVER

 1. Izgradnja podzemne garaže.  Izgradnja podzemne garaže neposredno uz Trešnjevački trg. Time bi se trajno riješio nedostatak parkirnog prostora ali bi se poboljšao i protok vozila.
 2. Izgradnja dječjeg vrtića.  Izgradnja područnog dječjeg vrtića u novom naselju Selska-Baštijanova. Time bi se dobrim dijelom smanjile liste čekanja na upis.
 3. Nastavak izgradnje Krapinske ulice.  Nužno je nastaviti započetu izgradnju Krapinske (produžene Kranjčevićeve) ulice preko Selske ceste do Zagrebačke ceste čime bi se prometno rasteretile Baštijanova, Selska, Zagorska, Zagrebačka i druge ulice u okruženju.
 4. Bolji uvjeti za kućne ljubimce.  Uređenje većeg parka za kućne ljubimce na zelenoj površini Krapinska-Selska-Zagorska.
 5. Poboljšanje prometne protočnosti i sigurnosti.  Osim izgradnje podzemne garaže i nastavka izgradnje Krapinske ulice potrebno je temeljitije preregulirati promet, uvesti više jednosmjernih ulica i riješiti "crne točke" na Ozaljskoj ulici.

Naši članovi u nacionalnim odborima:

 • Petar Anđelović, Odbor za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
 • Joško Budrović, Odbor za turizam.
 • Rudi Grubišić, Odbor za vanjske i europske poslove.
 • Andrea Petrov, Odbor za turizam.
 • dr. sc. Mario Šiljeg, Odbor za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije.
 • dr. sc. Tin Znaor, dr. med., Odbor za zdravstvo.

Da li znate tko su vijećnici u VGČ Trešnjevka sjever?
 

Login Form