Print


Zajednice Organizacije HDZ-a gradske četvrti Trešnjevke sjever:


 Br.

 Ime i prezime

Zajednica

Dužnost

1

Ljiljana Šegović Pivac

Zajednica žena “Katarina Zrinski”

Predsjednica

2

Maks Prebeg

Mladež HDZ-a

Predsjednik

 3

Stjepan Brčić

Zajednica utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman"

Koordinator

 4

Željko Mustapić

Zajednica branitelja "Gojko Šušak"

Koordinator

 


Iz Statuta HDZ-a (26. svibnja 2018):


Zajednice HDZ-a

Članak 55.Zajednice HDZ-a su:

- Mladež HDZ-a,

- Zajednica žena “Katarina Zrinski”,

- Zajednica utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo Tuđman”,

- Zajednica branitelja “Gojko Šušak”,

- Akademska zajednica “dr. Ante Starčević”,

- Zajednica poduzetnika i obrtnika.


Uloga i djelokrug zajednica HDZ-a

Članak 56.


(1) Zajednice HDZ-a okupljaju pripadnike različitih društvenih skupina, prvenstveno članove HDZ-a, koji svojim angažmanom žele unutar HDZ-a osnažiti zastupanje posebnih političkih interesa i pridonijeti rješavanju izazova određene društvene skupine.

(2) Temeljna uloga zajednica je promicanje političkih interesa HDZ-a u svom javnom djelovanju i kroz suradnju s bliskim društvenim skupinama u Hrvatskoj i inozemstvu,.

(3) Djelokrug rada, ustrojstvo, način izbora dužnosnika i tijela zajednica HDZ-a kao i druga pitanja značajna za njihov rad uređuju se Pravilnikom svake pojedine zajednice koji potvrđuje Nacionalni odbor HDZ-a.


Članstvo u zajednici

Članak 57.


(1) Članom zajednica, osim Mladeži, postaje se ispunjavanjem pristupnice i prihvaćenjem primitka u članstvo odlukom mjerodavnog tijela zajednice.

(2) Članom zajednice mogu postati i pripadnici odgovarajuće društvene skupine koji nisu članovi HDZ-a, sukladno odredbama Pravilnika zajednice.

(3) Član zajednice koji nije član HDZ-a ne može biti biran na dužnost u zajednici.

(4) Članstvo u zajednici prestaje prestankom članstva u HDZ-u, istupanjem iz HDZ-a ili isključenjem iz članstva zajednice.


Ustrojstvo zajednica

Članak 58.


(1) Tijela zajednice na nacionalnoj razini su sabor, nacionalni odbor, predsjedništvo i predsjednik zajednice.

(2) Na razini teritorijalnih organizacija HDZ-a ustroj tijela zajednice prati ustroj tijela odgovarajuće organizacije HDZ-a.

(3) Dužnosnici zajednica HDZ-a biraju se na vrijeme (mandat) od dvije godine.

(4) Način izbora dužnosnika i tijela zajednica, u pravilu, prati način izbora stranačkih dužnosnika iste razine.