Print

Nadzorni odbor


 Br. Ime i prezime
Dužnost
 1Rudi GrubišićPredsjednik
 2Ljiljana Bukovec
Članica, v.d. Predsjednica Zajednice žena "Katarina Zrinski"
 3Klara Horvatić
Član
 4Đurđica Sumrak
Član

 


Iz Statuta HDZ-a:


Nadzorni odbori organizacija HDZ-a

Članak 51.
 
(1) Općinske, područne, gradske i županijske organizacije, te organizacija HDZ-a za Grad Zagreb ustrojavaju svoj nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbori organizacija HDZ-a nadziru materijalno-financijsko poslovanje svoje organizacije HDZ-a i vođenje ukupnog arhiva organizacije (zapisnici i sl.) te o tome za svaku kalendarsku godinu podnose izvješće odboru organizacije HDZ-a.

(3) Nadzorni se odbori sastoje od predsjednika i 2 do 4 člana.

(4) Članove nadzornog odbora bira izborna skupština odnosnih organizacija.