PrintČlanovi Odbora organizacije HDZ-a gradske četvrti Trešnjevke sjever:


R.b.

 Ime i prezime

 Dužnost

1

 Nikola Anić

 Potpredsjednik

2

Danijela Blažanović

 Potpredsjednica

3

 Davor Borošak

 Birani član

4

Ina Bošnjak

Birana članica

5

Stjepan Brčić

Dopunjeni član

6

Ljiljana Bukovec

Birana članica

7

 Danijel Drlić

Dopunjeni član

8

Željko Duić

Birani član

9

 Simona Ivanković

Birana članica

10

Špiro Janović

Birani član

11

Dario Karlovčan

Birani član

12

Tihana Malović Podhraški

Birana članica

13

Zvonimir Milas

Predsjednik

14

Velimir Mrkonjić

 Birani član

15

Nina Obuljen Koržinek

Članica po položaju

16

 Mislav Pervan

Birani član

17

Maks Prebeg

Član po položaju

18

 Krešimir Rehak

Birani član

19

Andrea Seferović

Dopunjena članica

20

Ljiljana Šegović Pivac

Članica po položaju

21

Goran Štefek

Birani član

22

Bernarda Tolić Alilov

Birana članica

23

Hrvoje Vraneš

Birani član


Odbor je konstituiran 28. studenog 2020. godine

 

 


Iz Statuta HDZ-a (26. svibnja 2018):


Teritorijalne organizacije HDZ-a

Članak 38.


(1) HDZ je ustrojen na područnom načelu i sastoji se od organizacija koje djeluju na određenom području (teritorijalne organizacije).

(2) Teritorijalne organizacije HDZ-a su (…) temeljne, (…) organizacije gradskih četvrti (područne), (…) i Gradska organizacija HDZ-a Grada Zagreba.

(3) (…)

(4) Odbor teritorijalne organizacije HDZ-a:

- redovito raspravlja i odlučuje o političkim pitanjima u okviru svog djelokruga,

- provodi politike HDZ-a na svom području,

- nadzire rad članova stranke u lokalnoj vlasti,

- može imenovati povjerenstva i odbore za proučavanje pojedinih pitanja,

- sudjeluje u predlaganju kandidata za državne izbore i lokalne izbore,

- određuje kandidate HDZ-a na lokalnim izborima na području na kojem djeluje, ako nema teritorijalne organizacije HDZ-a čije se područje djelovanja u većoj mjeri podudara s područjem jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave) u kojima se provode izbori,

- analizira rezultate i kampanju nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave,

- obavlja druge radnje u okviru Statuta HDZ-a.Odbori teritorijalnih organizacija HDZ-a

Članak 43.


(1) Odbor teritorijalne organizacije vodi organizaciju HDZ-a na određenom području.

(2) Predsjednik teritorijalne organizacije saziva sastanak odbora najmanje jednom mjesečno, a zajednički sastanak odbora s predsjednicima teritorijalnih organizacija neposredno niže organizacijske razine najmanje jednom u dva mjeseca.

(3) Odbor (…) organizacije HDZ-a gradske četvrti sastoji se od 9 do 17 izabranih članova.


Članstva po položaju

Članak 44.


(1) Članovi Nacionalnog odbora koji imaju prebivalište na području teritorijalne organizacije po položaju su članovi odbora teritorijalne organizacije.

(2) Predsjednici zajednica HDZ-a, osnovanih na razini teritorijalne organizacije, po položaju su članovi teritorijalnog odbora HDZ-a.

(3) Predsjednici Mladeži HDZ-a, Zajednice žena „Katarina Zrinski“, Zajednice utemeljitelja HDZa “dr. Franjo Tuđman” i Zajednice branitelja “Gojko Šušak” po položaju su članovi predsjedništva teritorijalnih organizacija, a predsjednici Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” i Zajednice poduzetnika i obrtnika

sudjeluju u radu predsjedništva teritorijalnih organizacija.

(4) Predsjednik Vijeća gradske četvrti, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Vijeća gradske četvrti (…) po položaju su članovi odbora odgovarajuće teritorijalne organizacije.


Kooptiranje

Članak 81.


Predsjedništvo HDZ-a i odbori teritorijalnih organizacija mogu odlučiti dopuniti (kooptirati) broj svojih članova do najviše petine broja izabranih članova, isključivo radi osiguranja ravnomjerne teritorijalne ili spolne zastupljenosti.