HDZ Trešnjevka Sjever DPU Savska - Vukovarska

Content View Hits : 1832129

Komentari

71Friday, 01 August 2014 12:27
Željko Gudan
katastrofalno asfaltiranje dionice od Kranjčevićeve ulice do Badalićeve ulice. cijelom dionicom treba ukloniti (isfrezati) asfalt i napraviti novi. Izvoditelj radova su "Zagrebačke ceste"
70Wednesday, 11 June 2014 22:06
Koloman Antolek
Lakše se diše; za početak nije loše. No još uvijek je je odnos cca 4300 : ( 4187+2015 ), barem za sada. U svakom pogledu sve više napredujemo. Bravo
69Wednesday, 23 April 2014 08:51
josip
Već je vrijeme
Izgradnja Trešnjevke sjever - Željko Gudan, dipl.ing. , Administrator
68Thursday, 17 April 2014 13:20
Kevin Agić
Ponosan sam i sretan kaj sam član temeljnog ogranka "silvije Strahimir Kranjčević.
67Monday, 14 April 2014 11:01
Mirko Dekumanović
Bravo HDZ Trešnjevke!
66Thursday, 29 August 2013 22:04
botivoj broz
Koliko su koštale klamerice na uglu Zagorske i Meršičeve i čemu služe?
65Thursday, 29 August 2013 21:58
botivoj broz
Kako su nestale prostorije MZ Ciglenica? Na to pitanje nitko ne daje odgovor.
64Thursday, 23 May 2013 06:52
Dužičanin
I Dužice su bile s vama! Sada ćete nam barem urediti onaj parking! Pozdrav od Dužičaninai Dužičanki!
63Wednesday, 22 May 2013 12:51
M.A.
Čestitke na uspjehu. Krenimo sada u ostvarivanje programa, dokažimo se svojim radom kojim ćemo se moć' pohvalit za 4 godine.
62Tuesday, 21 May 2013 18:42
Marijan Štuban
Čestitke svim izabranima - dosta crvene dominacije na našoj Trešnjevci!
61Tuesday, 21 May 2013 11:02
Tomislava Marinković
Sretni smo i ponosni. Čestitamo od srca jer znamo koliko ste svog slobodnog vremena iskreno i pošteno, bez ikakve osobne koristi, često ga uskraćujući svojoj obitelji, uložili za dobro i pobjedu pravih vrijednosti u svojoj četvrti. Borite se posebno za očuvanje zdrave obitelji u vjekovima napaćenom, a danas od manjina ugroženom hrvatskom narodu. Neka vas sve u vašem radu i borbi za pobjedu dobra čuva i blagoslovi naš Nebeski Svemogući Otac.
60Monday, 20 May 2013 16:47
Dino Žanetić
Hvala Bogu , na Trešnjevci Jug točnije MO Jarun imamo 3 mandatara i imamo šansu da danijel Samaržija postane predsjednik mjesnog odbora ovisi o koaliciji.Vi di se rad cijele TRešnjevke a sada nam je cilj da se pripremimo za parlamentarne izbore , dakle da 1 i 7 izborna jedinica pobjedi na izborima.
59Monday, 20 May 2013 15:27
Čestitke na pobjedi HDZ-a na Trešnjevci!
Ovo je prvi put u postojanju naše četvrti da je pobijedila stranka koja neće više trešnjevku bojati u crveno!

Bravo HDZ Trešnjevke Sjever!
58Monday, 13 May 2013 14:44
Marija Š.
Poštovani,

S obzirom da su sve točke vašeg programa za mene kao rođene Trešnjevčakne sramotne, osim točke dva, jer su vašoj stranci ipak prioriteti životinje i automobili, gdje će voziti, gdje će biti kvalitetno "smjestiti", a pojam pješak za vas ovaj program ne prepoznaje, i još ste se okomili na jadnu Krapinsku ulicu i njene stanovnike i predviđate joj ukrasti još i ono malo elementarnih uvjeta što im je preostalo, da koliko toliko normalno žive.

I zato vam vraćam vas promidžbeni materijal, iako sam srcem uz HDZ, dalje ga dijelite, a ja ću ipak tražiti drugi program za moju mikro sredinu.

Marija Š.

Zagreb, 11.05.2013.
Svibanj 2013 , Administrator
PDF Print E-mail

20. rujna 2012.

Odgovor Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Odgovor Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i prometa, na očitovanje PO HDZ Trešnjevka sjever o prijedlogu izmjena i dopuna DPU Savska-Vukovarska, pročitajte ovdje (PDF).

Od osam primjedaba, Gradski ured je prihvatio jednu našu primjedbu (o dodatnim mjerama zaštite od buke), tri primjedbe nisu prihvaćene, a za četiri primjedbe ocjenjuju da se ne odnose na plan ili da ih nije potrebno prihvaćati.

 1. Potrebno osigurati odgovarajuća zamjenska parkirna mjesta za vlasnike stanova na tom području.  Odgovor: "Nije potrebno prihvaćati."
 2. Potrebna je pozornost da izgradnja poslovnog tornja ne ugrozi okolne postojeće građevine.  Odgovor: "Primjedba se ne odnosi na Plan."
 3. Građevina "C" svojom visinom zaklanjati će sunčevo svjetlo stanarima iz Savsku cestu; predlaže se smanjenje visine građevine.  Odgovor: "Primjedba se ne prihvaća."
 4. Paziti na povećanu razinu buke zbog strojeva (klima uređaji i sl) na novoizgrađenim zgradama.  Odgovor: "Primjedba se prihvaća."
 5. Predlažemo smanjenje broja etaža poslovnog tornja do visine zgrade T-Mobile (zapadno od željezničke pruge).  Odgovor: "Primjedba se ne prihvaća."
 6. Izgradnjom planirane građevine "C" povećati će se prometna potražnja u okolnim ulicama.  Odgovor: "Primjedba se ne prihvaća."
 7. U planu je predviđen mali udjel zelenih površina 10% (potencijalna neusklađenost s GUP-om).  Velika izgrađenost građevne čestice (100% tlocrtne površine podzemne garaže).  Opterećenje na postojeću lokalnu komunalnu infrastrukturu.  Odgovor: "Primjedba se ne prihvaća."
 8. Za realizaciju je potrebno što manje koristiti sredstva iz gradskog proračuna, a što više privatnih investicija.  Odgovor: "Primjedba se ne odnosi na Plan."

 

 


Zagreb, 13. srpnja 2012. 

 

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Ulica Republike Austrije 18
10000 Zagreb

 

Predmet: Očitovanje na prijedlog izmjena i dopuna DPU Savska-Vukovarska.

 

Poštovani,

 

Nastavno na provedenu javnu raspravu te poziv za očitovanjem, mišljenjima, prijedlozima i primjedbama na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja (DPU) Savska – Vukovarska (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/12), dostavljamo vam mišljenje Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever.

 • Podražavamo sve akcije detaljnog uređenja našeg dijela grada, uz poštivanje svih pravilnika i zakona RH, dakle i ovaj projekt.  Naime, dugi niz godina Trešnjevka je bila primjer bespravne gradnje i nakaradnih građevina, neasfaltiranih ulica, neuređenih površina, zbog propusta nadležnih gradskih institucija.  Uvijek nam je cilj uređenje trgova, parkova, prometnica i drugih javnih površina za kvalitetniji život građana Trešnjevke. 
 • Pozdravljamo pozitivan utjecaj koji će realizacija projekta imati na lokalnu ekonomiju: nove investicije na području Trešnjevke sjever, otvaranje novih radnih mjesta (kako tijekom realizacije projekta, tako i trajno nakon realizacije), prihod od komunalnih i drugih naknada na poslovne prostore, pozitivan utjecaj na lokalno malo poduzetništvo (prodavaonice, lokali, restorani, uslužne djelatnosti, itd).  Realizacija plana će doprinijeti vizualnoj prepoznatljivosti našeg dijela grada.
 • Zabrinuti smo zbog negativnih utjecaja realizacije ovog plana na kvalitetu života građana na tom području.  Potrebno je osigurati odgovarajuća zamjenska parkirna mjesta za vlasnike stanova na tom području, kako tijekom, tako i nakon realizacije projekta.  Potrebno je paziti da izgradnja poslovnog tornja (4 podzemne etaže građevine „C“) ne ugrozi stabilnost okolnih građevina (osobito Savska 56, da se ne dogodi urušavanje kao u Kupskoj ulici).  Građevina „C“ će svojom visinom zaklanjati sunčevo svjetlo stanarima uz Savsku ulicu; predlažemo smanjenje visine građevine.  Zabrinuti smo zbog povećane razine buke u okolnim zgradama zbog strojeva (klima uređaja, dizala, itd.) na novoizgrađenim zgradama. 
 • Protiv smo parcijalnog uređenja okoliša, djelomične realizacije i kojekakvih improvizacija u tijeku gradnje, jer to bi bilo pogubno za cijeli projekt.  Treba spriječiti izmjene projekta na štetu građana i zelenih površina (odstupanja od projekta).
 • Prostor omeđen Savskom,Vukovarskom i željezničkom prugom urbanistički je planiran kao blok (polublok).  Karakteristika blokovskog urbanizma jest kontinuirani građevinski pravac i ujednačena visina zgrada (određuje se visinom vijenca).  Blokovskom urbanizmu nije primjerena izgradnja visokih zgrada (nebodera) na građevnom pravcu-liniji fasada.  Iznimno je moguća unutar bloka uvučeno od osnovnog građevnog pravca ako to parcela dozvoljava.  To ovdje nije slučaj, jer ako se neboder postavi u dubinu parcele njegova istočna fasada nalazi se suviše blizu (cca 30 m) zgrade Savska 56 i 56a (zaobljena uglovnica).  Na predviđenoj lokaciji a u skladu sa blokovskim urbanizmom primjerena je izgradnja zgrade dubine kao istočna uglovnica dužine uz Vukovarsku od istočne uglovnice do koridora pruge, a visina usklađena sa projektiranom visinom bloka P+4 do P+5.

  Predlažemo smanjenje broja etaža poslovnog tornja, do visine zgrade T-Mobile zapadno od željezničke pruge (duž Vukovarske ulice).
 • Zabrinuti smo zbog povećane prometne potražnje u okolnim ulicama nakon realizacije poslovnog tornja, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.  (Npr, kretanje automobila iz podzemne garaže do obližnje Savske ulice: podvožnjak ispod željezničke pruge – na semaforu skretanje lijevo u ulicu Florijana Andrašeca  – na semaforu skretanje lijevu u Vukovarsku – semafor Savska.) 
 • Zabrinuti smo zbog malog udjela zelenih površina (npr, 10% na čestici građevine „C“; potencijalna neusklađenost s GUP-om), i velikog udjela izgrađenosti čestica (npr, 100% tlocrtne površine podzemne garaže; potencijalna neusklađenost s GUP-om).  Potreba povećane opskrbe električnom energijom će biti zadovoljena izgradnjom nove trafostanice; međutim zabrinuti smo zbog utjecaja novih građevina na ostalu lokalnu komunalnu infrastrukturu: kapacitet vodoopskrbne mreže, odvodnje, vrelovoda.
 • Zgrada T-HT nije izgrađena u skladu sa GUP-om; nema dovoljan broj parkirnih garažnih mjesta (PGM).  Da bi se zadovoljio potreban broj PGM izrađen je DPU-Savska Vukovarska.  Po tom projektu za zgradu T-HT izgradila bi se garaža.  Garaža se nalazi na parceli južno od T-HT-a.  Parcela nije u vlasništvu T-HT-a, a nema niti pristup na javnu prometnu površinu.  Iz tog razloga predviđa se nova prometnica uz željezničku prugu.  Prema GUP-u najveća dužina slijepe prometnice iznosi 180 m.  Iz tog razloga predviđa se podvožnjak ispod željezničke pruge (3 kolosijeka). Dakle za garažu jedne poslovne zgrade izvodi se prometnica dužine 300 m i podvožnjak dužine 40 m.   
 • Za realizaciju projekta, potrebno je što manje koristiti sredstva gradskog proračuna, a što više privatnih investicija.  Kad se radi o sredstvima gradskog proračuna-dakle građana, potreban je osobito visok nivo kontrole sklapanja ugovora, izvođača i podizvođača. 

U izradi ovog mišljenja su sudjelovala stručna povjerenstva Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever te vijećnici na području Mjesnog odbora „Antun Mihanović“. 

 

 

Povjerenstvo za komunalno gospodarstvo

 

 

Željko Gudan, dipl. ing.

 

 

 

Povjerenstvo za promet i prometnu infrastrukturu

 

 

Eugen Krajcar, ing. el.

 

 

 

Povjerenstvo za zaštitu okoliša i prostorno uređenje

 

dr. sc. Mario Šiljeg
Niko Filipović, mag. geologije
Mario Kranjčina, inž. med. radiologije
Mladen Ivanko, dipl. ing. arh.

 

 

 

Vijeće mjesnog odbora

„Antun Mihanović“

 

Josip Horvat

 

 

S poštovanjem,

dr. sc. Goran Gašparović
Predsjednik
PO HDZ Trešnjevka sjever

 

 


6.7.2012.

Detaljni plan uređenja (DPU) Savska - Vukovarska

Pozivamo sve zainteresirane članove i građane da nam se jave s mišljenjima, prijedlozima i primjedbama na ovaj DPU Savska - Vukovarska.  Mišljenja možete poslati na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ili ispod kao komentar.

 

 

 

Na temelju članaka 84. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 56. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), gradonačelnik Grada Zagreba, 15. lipnja 2012., donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga odluke o Izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Savska – Vukovarska
te njegovom upućivanju u javnu raspravu


I.
 
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Savska – Vukovarska (u nastavku teksta: Plan).

2. Prijedlog izmjena i dopuna Plana upućuje se temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 29. lipnja do 13. srpnja 2012. godine.

3. U tijeku trajanja javne rasprave Prijedlog izmjena i dopuna Plana izložit će se na javni uvid koji će trajati 15 dana, sa sastavnim dijelovima:

a) Odlukom o donošenju izmjena i dopuna Plana;
b) tekstualnim dijelom Izmjena i dopuna Plana;
c) grafičkim dijelom izmjena i dopuna Plana s kartografskim prikazima u mjerilu 1:500;
d) sažetkom Izmjena i dopuna Plana za javnost.

4. Javni uvid održat će se u prostorijama Vijeća gradske četvrti Trešnjevka - sjever u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2, radnim danom od 08.00 do 15.30 sati.

5. Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana održat će se u prostorijama Vijeća gradske četvrti Trešnjevka - sjever u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2, dvorana 314, u ponedjeljak, 09. srpnja 2012. godine s početkom u 17.00 sati.

6. Uz objavu u službenom glasilu, u dnevnom tisku te na web stranici Grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, obavijest o javnoj raspravi bit će posebno dostavljena tijelima i pravnim osobama iz članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

7. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog plana, građani, udruge, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe mogu, u tijeku javne rasprave dostavljati Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Ulica Republike Austrije 18, 10000 Zagreb, do 13. srpnja 2012. godine.


8. Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, obradit će odgovorni voditelj stručnog izrađivača u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i o tome pripremiti izvješće o javnoj raspravi.

II.

Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


KLASA: 350-07/12-01/300
URBROJ: 251-03-02-12-2
Zagreb, 15. 6. 2012.

                        GRADONAČELNIK
                        GRADA ZAGREBA
                        Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

UVOD

Detaljni plan uređenja Savska – Vukovarska usvojila je Gradska skupština Grada Zagreba, na 26. sjednici, 27. studenog 2003, a Odluka o donošenju objavljena u Službenom glasniku grada Zagreba br. 22/03. Plan je izradila CONAR d.o.o. iz Zagreba.
Nakon što je usvojen susjedni plan DPU Savska – Vukovarska, jedini zahvat u prostoru koji je realiziran navedenim planom je HOTO TORANJ.
Gradsko poglavarstvo prihvatilo je prijedlog firme SALUM d.o.o., iz Zadra o financiranju Izmjena i dopuna DPU-a Savska – Vukovarska, kao i prijedlog da plan izrađuje firma URBANE TEHNIKE d.o.o..
Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ¨Savska-Vukovarska¨ Gradska skupština Grada Zagreba, donijela je na 34. sjednici, od 28.veljače 2012, koja je objavljena u Službenom glasniku grada Zagreba br.3/12. Odluku o izradi izmjena i dopuna Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ¨Savska-Vukovarska Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 36.sjednici od 26.travnja 2012. Koja je objavljena u Službenom glasniku grada Zagreba br.6/12.
Sve poslove koordinacije izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Savska - Vukovarska provodi Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za postupak izrade i donošenje dokumenata prostornog uređenja.

PODACI O PROSTORU
Položaj područja u užem gradskom prostoru
Položaj predmetnog područja u užem gradskom prostoru ima značajnu ulogu u definiranju njegovih osnovnih karakteristika, potez uz Savsku cestu.
Cilj izrade izmjena i dopuna je usklađenje svih dijelova plana međusobno, usklađenje s GUP-om grada Zagreba, odnosno omogućavanje realizacije već, važećim planom, predviđenog visokog objekta oznake C uz istovremeno poštivanje zadanih vizurnih koridora kao i usklađenje planirane visoke građevine (>9 nadzemnih etaža) s već postojećim visokim građevinama, a koji će pridonjeti vizualnoj prepoznatljivosti ovog dijela grada.
Unutar obuhvata plana izgrađen je HOTO poslovni toranj, izgrađen je stambeno-poslovni potez uz Savsku cestu, dok je prostor u unutrašnjosti obuhvata pretežito neizgrađen kao i prostor na jugozapadnom dijelu obuhvata uz Ulicu grada Vukovara, također u neposrednoj blizini, sjeverno od zone obuhvata nalazi i Cibonin toranj.
Navedeni prostor značajan je kao kontaktna zona i povezivanje prostora Trešnjevke i Trnja. Također i prostor uz Savsku cestu predstavlja najizrazitiji zagrebački koridor duž kojega se razvija koncept gradnje visokih zgrada-tornjeva.
Područje obuhvata za koji se izrađuje Izmjena i dopuna DPU-a Savska-Vukovarska
Obuhvat Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Savska – Vukovarska omeđen je:
- zona M2 za građevinu C s pripadajućom kolno-pješačkom površinom i parkom,
- javna zelena površina parka oznake P,
- planirana nova trafostanica zapadno od građevine C i
- planirana nova ulica uz prugu i podvožnjak.
U obuhvatu Izmjena i dopuna Plana nalazi se i dio koridora Ulice grada Vukovara, od zapadne granice obuhvata važećeg Plana do granice planirane čestice građevine C.
Ukupna površina obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a iznosi cca 11 805,00m2.
Nastavljajući na započetu realizaciju zahvata u prostoru u obuhvatu Plana, u južnom dijelu obuhvata, uz Ulicu grada Vukovara planira se izgraditi građevina planske oznake C.
Postojeće propozicije za gradnju građevine planske oznake C međusobno su neusklađene u svim dijelovima elaborata Plana. Jednako je tako Plan u predmetnom obuhvatu neusklađen s općim odredbama važećeg GUP-a grada Zagreba. S obzirom na njegov detaljni karakter sve prethodno navedeno onemogućuje postupak izdavanja potrebnih dozvola za gradnju, te Plan je u predmetnom obuhvatu neprovediv pa je to razlog Izmjena i dopuna Plana. Razlog su i određena planska rješenja koja su neprovediva bilo da uzrokuju složene imovinsko-pravne odnose bilo da su neusklađena sa Zakonom.
Izmjenama i dopunama Plana predlaže se omogućiti uvjete za realizaciju Planom predviđene visoke građevine, više od 9 nadzemnih etaža, oznake C u skladu s odredbama GUP-a grada Zagreba, osigurati pristup na javnoprometnu površinu za sve planirane građevne čestice u obuhvatu izmjena i dopuna Plana, osigurati etapnu realizaciju pojedinih zahvata u prostoru, osigurati adekvatnu lokaciju za novu trafostanicu, te osigurati nedostajuća parkirališno-garažna mjesta za postojeće građevine u obuhvatu Plana na zasebnoj građevnoj čestici u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Osnovni ciljevi Izmjena i dopuna Plana su:
- afirmacija poteza uz Ulicu grada Vukovara i dovršetak poteza između Savske ceste i pruge realizacijom Planom predviđene visoke građevine oznake C;
- obnova i dovršetak urbane matrice gradnjom novih građevina, interpolacijom, rekonstrukcijom i zamjenom trošnih građevina uz omogućavanje promjena oblika i veličine građevnih čestica;
- podizanje standarda rekonstrukcijom postojeće i gradnjom nove ulične mreže i komunalne infrastrukture te osiguravanjem prostora za prateće sadržaje.
U tu svrhu određuju sljedeća programska polazišta:
- osigurati uvjete za realizaciju Planom predviđene visoke građevine, više od 9 nadzemnih etaža, oznake C, i to usklađenjem i izmjenom grafičkih i tekstualnih dijelova Plana za predmetni zahvat u pogledu: namjene, veličine građevne čestice, smještaja građevine, tlocrtne izgrađenosti, koeficijenta iskoristivosti nadzemno, visine, oblikovanja građevine, uređenja građevne čestice i drugih prostornih pokazatelja;
- u svrhu očuvanja planirane strukture građevine C određuju se i okvirni prostorni pokazatelji, i to: izgrađenost građevne čestice do 70%; mogućnost gradnje više nadzemnih volumena građevine; najveća visina dvorišnih volumena ne viša od visine uglovnice (ugao Savske ceste i Ulice grada Vukovara); poluugrađeni način gradnje u zoni gdje se planirana građevina C nastavlja na zabat postojeće uglovnice.
Tlocrtni oblik i položaj uličnoga nadzemnog volumena višeg od 21 nadzemne etaže, potrebno je ispitati kroz izradu Plana i provjeriti izradom prostornih modela da bi se pronašle optimalne proporcije tog volumena. Realizaciji planirane građevine C prethodi provedba javnoga arhitektonskog natječaja sukladno prostornim pokazateljima koji će se utvrditi izmjenama i dopunama Plana.
Završetak bloka će se planirati volumenom u formi cezure (prostornog filtra između različitih prostornih cjelina) koji se nastavlja na zabat postojeće uglovnice (ugao Savske ceste i Ulice grada Vukovara), ne prelazi visinu postojeće uglovnice i spaja se na preostale nadzemne dijelove građevine C;
- uskladiti predmetni zahvat izgradnje građevine C s odredbama GUP-a grada Zagreba na način da se tlocrtni položaj nadzemnog volumena građevine C višeg od 9 nadzemnih etaža izmjesti iz vizurnog koridora Savske ceste;
- ispitati i detaljno utvrditi oblik i veličinu svih planiranih građevnih čestica u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana;
- osigurati pristup na javnoprometnu površinu za sve planirane građevne čestice u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana korekcijom planiranog profila nove ulice uz željezničku prugu, rekonstrukcijom dijela Ulice grada Vukovara u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana i realizacijom pristupa ispod pruge na Ulicu Florijana Andrašeca;
- omogućiti etapnu realizaciju zahvata u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana;
- osigurati lokaciju za novu trafostanicu uz odgovarajuće prometne uvjete;
- ispitati uspostavljeni kriterij obračuna potrebnog broja parkirališno-garažnih mjesta za postojeće građevine, broj nedostajućih parkirališno-garažnih mjesta u obuhvatu Plana kao i Planom predloženi način njihova osiguranja te nedostajuća mjesta osigurati unutar zahvata u prostoru izgradnje podzemne garaže na zasebnoj građevnoj čestici s pristupom na javnoprometnu površinu na dijelu planirane parkovne površine uz adekvatno krajobrazno oblikovanje krova građevine;
- u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana provjeriti usklađenost Plana s GUP-a grada Zagreba i Zakonom jer je temeljni plan donesen prije njihova stupanja na snagu ne zadirući u zahvate u prostoru za koje su eventualno ishođene dozvole, provedena parcelacija ili je već započela realizacija namjeravanog zahvata u prostoru;
- redefinirati pojmove u tekstualnom dijelu temeljnog plana u cijelosti radi usklađenja.
Sve navedeno potrebno je ispitati kroz postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana.


CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA/SMJERNICE PLANA
PLANIRANA GRAĐEVINA ¨C¨:
Površina čestice i izgrađenost:
- površina novoformirane građevne čestice iznosi do 4625,0 m². Ovaj poslovno kompleks će imati tlocrtnu izgrađenost podzemno do 90% i tlocrtnu izgrađenost nadzemno do 70%, a koeficijent iskoristivosti nadzemno do 7,4.
Veličina i površina nove građevine:
- u svrhu očuvanja planirane strukture građevine C određuje se i okvirni prostorni pokazatelji i to: izgrađenost građevne čestice nadzemno do 70%, mogućnost gradnje više nadzemnih volumena građevine, najveća visina dvorišnih volumena ne viša od visine uglovnice (ugao Savske ceste i Ulice grada Vukovara), poluugrađeni način gradnje u zoni gdje se planira građevina C nastavlja na zabat postojeće uglovnice.
Tlocrti oblik i položaj nadzemnog višeg volumena od 21 nadzemne etaže planira se uz Ulicu grada Vukovara a njezin položaj potrebno je
ispitati kroz izradu plana i provjeriti izradom prostornih modela u svrhu iznalaženja optimalnih proporcija istog volumena.
Uređenje građevne čestice ¨C¨
Česticu građevine «C» će se urediti tako da dijelom bude otvoreni, natkriveni prostor ispred ulaza u visoku građevinu, neboder, dio terena uz istočni rub parcele hortikulturno će se urediti budući da je na čestici potrebno imati minimalno 10% zelenih površina.
Navedeni prostor uz istočni rub parcele, uredit će se kao zelena površina za boravak i odmor zaposlenika i posjetitelja.
Prostor na krovu podzemne garaže građevine «C» uredit će se kao pješačka površina, kao površina za pristup vatrogasnog vozila, i kao parkiralište.
Detaljno će se uređenje odrediti natječajnim rješenjima.


PROSTOR INFRASTRUKTURNE POVRŠINE UZ PRUGU
Gradske i pristupne ulice
Nova ulica
Predviđena je uz nasip željeznIčke pruge, sa spojem na Ulicu grada Vukovara i Ulicu Florijana Andrašeca.
Duljina joj iznosi oko 270 m, a širina kolnika je 6 m. Promjenjivog je poprečnog presjeka od
9 do17,65m. Na dijelovima uz planirane zgrade imat će okomita parkirališta, ukupno 13, od toga 11 parkirališnih mjesta dimenzija 2,5 x 5 m i 2 parkirališna mjesta dimenzija 3,7 x 5m za osobe s invaliditetom, pločnik je planiran promjenjive širine od 0.75 do 3.0 m.
Na dijelovima čestice ulice uz nasip uredit će se zelenilo, očuvati postojeći jablani i zasaditi nova stabla. Trasa je gotovo pravocrtna, svi radijusi novoplanirane prometnice zadovoljavaju proemtno-tehničke uvjete.
U sklopu planirane nove ulice uz željezničku prugu predviđa se i realizacija pristupa ispod pruge na Ulicu Florijana Andrašeca.
Planirani prolaz ima ukupni profil prolaza širirne 11m, svijetlu visinu prolaza cca 4.35m, dvosmjerni kolni promet i obostrani pločnik, a sve kako je prikazano u kartografskom prikazu – infrastrukturna mreža (promet).
Novoplaniranu građevinu ¨C¨ moguće je ralizirati uz uvjet izgradnje novoplanirane prometnice uz istočni dio željezničke pruge - ETAPA 1, realizacijom pristupa ispod pruge na Ulici Florijana Andrašeca-ETAPA 2 i rekonstrukcijom Ulice grada Vukovara, sve navedeno prikazano je u kartografskom prikazu - parcelacije -Izmjena i dopuna plana DPU Savska-Vukovarska.
Nova cesta radi lakše realizacije, u Izmjenama i dopunama plana DPU Savska-Vukovarska, je podjeljenja u nekoliko etapa, u fazi izdavanja lokacijske dozvole, kako je prikazano u grafičkim prilozima – prijedlog parcelacije.


POVRŠINA ZAMJENSKE I PLANIRANE TRAFOSTANICE
Planom se predviđa uklanjanje postojeće trafostanice 1TS262 u Ulici grada Vukovara. Napajanje postojećih građevina u Savskoj cesti i Ulici grada Vukovara, pretežno stambene i mješovite namjene, bit će osigurano iz zamjenske trafostanice ZTS261 snage 2x1000 kVA.
Zamjenska trafostanica ZTS261 (grafičke oznake TS1)osigurava i napajanje dijela postojeće vanjske rasvjete Savske ceste i Ulice grada Vukovara te dijela vanjske rasvjete nove infrastrukture, pritom vodeći računa o postojećoj javnoj rasvjeti.
Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom, definirati će se u Predhodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaku pojedinu zgradu. Planirana trafostanica (grafičke oznake TS2) ostaje na mjestu gdje je i planirana važećim Planom.
Za eventualni slučaj pojave novog potrošača, novu TS treba osigurati na svojoj parceli.


PLANIRANA IZGRADNJA JAVNE PODZEMNE GARAŽE ZA OSIGURANJE PARKIRALIŠNIH MJESTA POSTOJEĆE IZGRADNJE
Tlocrtna površina podzemnog dijela građevine iznosi 100% površine građevne čestice.
Ukupno se predviđa 4 podrumske etaže. Za potrebe kolnog ulaza/izlaza iz garaže, kao i za potrebe pješačkih, evakuacijskih izlaza maksimalna nadzemna izgrađenost iznosi 15%.Točan raspored pješačkih i evakuacijskih izlaza iz garaže definirati će se lokacijskom dozvolom. Gornji najviši rub nadzemnog dijela građevine koji služi za potrebe kolnog i pješačkog ulaza/izlaza i
evakuacijskih izlaza, ukupne visine 1 nadzemna etaža (prizemlje), maksimalno do 4 m od od konačne kote
zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata.
Predmetnim zahvatom oslobodile bi se površine za planiranu izgradnju grafičke oznake ¨A¨ i ¨B¨ u važećem planu, a koje su također opterećene osiguranjem parkirališnih mjesta za postojeću izgradnju, i zapravo omogućilo daljna realizacija DPU-a Savska-Vukovarska.


NAMJENA POVRŠINA UNUTAR OBUHVATA PLANA
Namjena površina unutar obuhvata DPU-a Savska-Vukovarska bitnije se ne mijenja.
Planirana građevina ¨C¨ je u zoni grafičke oznake M2-mješovita pretežito poslovna namjena, što je sukladno i GUP-u Grada Zagreba i DPU-a Savska-Vukovarska gdje je predmetno područje također grafičke oznake M2.

 

 

Add your comment

Your name:
Comment:
 

NAJAVE


Godišnjica osnutka 149. "Trešnjevačke" brigade HV, u petak, 5. listopada 2018. u 17,00 sati, uz spomenik poginulim i nestalim braniteljima u parku "Stara Trešnjevka".


SVEČANA SJEDNICA POVODOM OBILJEŽAVANJA 28. OBLJETNICE OSNUTKA HDZ TREŠNJEVKA, u srijedu 21.2.2018. s početkom u 19 sati, u prostorijama MO Samoborček, Nova cesta 37.


Poštovani članovi i simpatizeri, pozivamo Vas na

MOTIVACIJSKO DRUŽENJE I PREDSTAVLJANJE KANDIDATA HDZ-a
za Vijeće gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora Trešnjevke sjever, u srijedu, 19. travnja 2017. s početkom u 19:00 sati, u dvorani MO Samoborček, Nova cesta 37.  Veselimo se Vašem dolasku!


Naša tradicionalna akcija
PODJELA MASLINOVIH GRANČICA UOČI BLAGDANA CVJETNICE
u subotu 8.4.2017.
od 10 do 12 sati,
na Trešnjevačkom trgu (sjeverni pristup Trešnjevačkoj tržnici, ispred cvjećarnica).
Vidimo se u što većem broju!


Obilazak temeljnih ogranaka Trešnjevke sjever

 • Ponedjeljak 3.4.2017. u 18:00 satii, TO HDZ S. S. Kranjčević, Kranjčevićeva 4a.
 • Ponedjeljak 3.4.2017. u 19:00 satii, TO HDZ Ljubljanica i TO HDZ dr Ante Starčević, Dragutina Golika 44.
 • Utorak 4.4.2017. u 20:00 sati, TO HDZ Antun Mihanović, Drenovačka 4.
 • Srijeda 5.4.2017. u 18:00 sati, TO HDZ Nikola Tesla, Ozaljska 16.
 • Srijeda 5.4.2017. u 19:00 sati, TO HDZ Rudeš, Rudeška cesta 71.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 17:00 sati, TO HDZ Samoborček, Nova cesta 37.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 18:00 sati, TO HDZ Ciglenica, Selska cesta 44.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 19:00 sati, TO HDZ Stara Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 20:00 sati, TO HDZ Pongračevo, Opatijski trg 10.

Poštovani članovi Hrvatske demokratske zajednice Trešnjevke sjever,
pozivamo Vas na druženje s našim gradonačelničkim kandidatom dr. Dragom Prgometom u srijedu, 29. ožujka u 17:30h. Adresa: Horvaćanska cesta 54, prostorije Mjesnog odbora Horvati-Srednjaci.
Veselimo se Vašem dolasku,
Područni odbor HDZ-a
Trešnjevka sjever


41. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 29.03.2016. godine, održat će se 41. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


40. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 09.02.2016. godine, održat će se 40. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


37. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 29.10.2015. godine, održat će se 37. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


36. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U petak, 25.09.2015. godine, održat će se 36. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


34. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 18.06.2015. godine, održat će se 35. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


31. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 28.04.2015. godine, održat će se 31. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


30. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 09.04.2015. godine, održat će se 30. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Proslava 25. godišnjice osnutka HDZ-a Trešnjevka

U četvrtak, 19.02.2015. s početkom u 19:00 sati, u u dvorani mjesne samouprave Knežija, Albaharijeva 2, održat će se proslava 25. godišnjice osnutka HDZ-a Trešnjevka. DOBRODOŠLI!


27. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 05.02.2015. godine, održat će se 27. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


PREDSJEDNIČKI IZBORI

POBJEDA!!


IZBORI ZA EU PARLAMENT

POBJEDA!!

Rezultati izbora na Trešnjevci sjever:
 1. HDZ - HSS - HSP AS - BUZ - ZDS - HDS: 
  4300 glasova!!
 2. SDP - HNS - IDS - HSU:
  4187 glasova.
Detaljnije ovdje.


NAJAVE


Autobus za Vukovar

Gradski odbor i ove godine organizira obilježavanje Dana grada heroja Vukovara, cjelodnevnim posjetom Vukovaru, u utorak 18.11.2014.  Autobus kreće ispred Gradskog poglavarstva (vrijeme ćemo javiti naknadno).  Svaki sudionik participira u troškovima sa 60,00 kuna.  Zainteresirani se trebaju javiti predsjedniku svog temeljnog ogranka, najkasnije do četvrtka 13.11.2014. do 16:00 sati.


Mini klauzura HDZ-a

Mini klauzuri će nazočiti Kolinda Grabar Kitarović, kandidatkinja za predsjednicu RH.  U srijedu, 29.10.2014. u 19:00 sati, u dvorani Doma kulture Prečko, Prečko 2a, Zagreb


Obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

Obilježavanje u subotu, 23.8.2014, prema sljedećem rasporedu:

 • 10:00 - Mirogoj: Središnji križ i grob Brune Bušića.
 • 11:00 - ŽupaTijelo Kristovo, Sopot

21. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U ponedjeljak, 30.06.2014. godine, održat će se 21. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Obilježavanje 25. obljetnice osnutka HDZ-a

Dana 17. lipnja 2014. godine obilježavamo 25. obljetnicu osnivanja Hrvatske demokratske zajednice, prema sljedećem programu:

 • 8:30 - polaganje vijenaca na Oltar Domovine
 • 9:00 - polaganje vijenaca uz poprsje ispred rodne kuće i spomenika dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću
 • 9:15 - polaganje vijenaca na grobu dr. Franje Tuđmana na Mirogoju
 • 10:00 - Misa u Crkvi Sv. Mati Slobode
 • 12:00 - XVI. Opći sabor HDZ-a - izvještajni, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
 • 18:00 - Svečanost - NK "Jarun"
 • 19:00 - nogometna utakmica: HDZ - Humane zvijezde - NK "Jarun"

18. i 19. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U ponedjeljak, 26.05.2014. godine, održat će se 18. (telefonska) sjednica, a u utorak, 27.05.2014. godine, s početkom u 17:00 sati, održat će se 19. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Izbori za EU parlament

U nedjelju, 25.5.2014.


Motivacijski Sabor HDZ-a

U subotu, 17.5.2014. Dvorana "Dražen Petrović" (Cibona); akreditacija i ulazak u dvoranu od 11 sati.


Kandidati „plave skupine“ u Zagrebu: Tribina „Žene poduzetnice i mladi u EU“

U petak, 16.5.2014. i 19:00 sati, Dvorana MS "Samoborček", Nova cesta 37.


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 5.5.2014., u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb. 


PODJELA MASLINOVIH GRANČICA UOČI BLAGDANA CVJETNICE

Pozivamo Vas na našu tradicionalnu akciju Područnog odbora, podjelu maslinovih grančica uoči blagdana Cvjetnice, u subotu, 12.4.2014., u 10:00 sati, na Trešnjevačkom trgu (ispred Cvjećarnica).

"USKRŠNJA KOŠARICA"

Donacije (novčani prilozi ili namirnice) za našu tradicionalnu akciju "Uskršnja kosarica" za potrebite obitelji na Trešnjevci, zaprimat ce se također u subotu, 12.4.2014., u vremenu od 8:30 do 12:00 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16.  Hvala!

Vidimo se u što većem broju!


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 7.4.2014., u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb. 


17. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 01.04.2014. godine, s početkom u 17:00 sati, održat će se 17. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


NAJAVA - POZIV

Izborna skupština TO HDZ Nikola Tesla

Pozivamo sve članove Temeljnog ogranka HDZ-a Nikola Tesla na Izbornu skupštinu Temeljnog ogranka, koja će se održati u srijedu, 5.3.2014., s početkom u 18:00 sati, u sjedištu Temeljnog ogranka Nikola Tesla, Ozaljska 16.


16. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 25.02.2014. godine, s početkom u 17:00 sati, održat će se 16. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Proslava 24. obljetnice osnutka HDZ Trešnjevka

Čast nam je pozvati Vas na proslavu 24. obljetnice osnutka HDZ-a Područnog odbora Trešnjevka, koja će se održati u utorak, 18.2.2014. godine u 18:30 sati, u prostorijama Centra za kulturu Trešnjevka (CeKaTe), Park stara Trešnjevka 1, Zagreb.  Veselimo se Vašem dolasku!


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 3.2.2014., u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb. 


NAJAVA - POZIV

Izborna skupština TO HDZ Rudeš

Pozivamo sve članove Temeljnog ogranka HDZ-a Rudeš na Izbornu skupštinu Temeljnog ogranka, koja će se održati u srijedu, 29.1.2014., s početkom u 18:30 sati, u sjedištu Temeljnog ogranka Rudeš, Rudeška cesta 71. 


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 13.1.2014., u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb.


LOKALNI IZBORI 2013 - rezultati

Područni odbor HDZ Trešnjevka sjever, na lokalnim izborima održanim 19.5.2013. godine, ostvario je izuzetan uspjeh:
 • Nakon više od deset godina, imamo svog zastupnika u Gradskoj skupštini!
 • Povećali smo broj naših vijećnika u VGČ s 3 na 5!
 • Povećali smo broj naših vijećnika u vijećima mjesnih odbora s 12 na 21!

Izabrani zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba s Trešnjevke sjever: Dražan Bilokapić.

Izabrani vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trešnjevka sjever:

 1. dr. sc. Goran Gašparović
 2. Dražan Bilokapić, spec. oec.
 3. Krešimir Matoković, dipl. ing. el.
 4. Davor Borošak
 5. Anđelka Kalfić, mag. math.

Izabrani vijećnici u vijećima mjesnih odbora:

VMO "Antun Mihanović"

 1. dr. sc. Tin Znaor, dr. med.
 2. Josip Horvat

VMO Ciglenica

 1. mr. Joško Budrović, dipl. ing.
 2. Robert Čirko, bacc. ing.
VMO "dr. Ante Starčević"
 1. Klara Horvatić
 2. Ivan Šekelja

VMO Ljubljanica

 1. Davor Borošak
 2. Ana Vučur

VMO "Nikola Tesla"

 1. Vitomir Gregorati
 2. Željko Gorički

VMO Pongračevo

 1. Krešimir Matoković, dipl. ing. el.
 2. Marija Miljak

VMO Rudeš

 1. mr. sc. Nikola Anić
 2. Dominik Alpeza
 3. Iva Knezović

VMO "Samoborček"

 1. Željko Duić
 2. Dunja Mihelj

VMO "S. S. Kranjčević"

 1. Željko Gudan, dipl. ing.
 2. Snježana Žuglić

VMO Stara Trešnjevka

 1. dr. sc. Mario Šiljeg
 2. Tonko Martinis

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA SJEVER

PROGRAM ZA VGČ – TREŠNJEVKA SJEVER

 1. Izgradnja podzemne garaže.  Izgradnja podzemne garaže neposredno uz Trešnjevački trg. Time bi se trajno riješio nedostatak parkirnog prostora ali bi se poboljšao i protok vozila.
 2. Izgradnja dječjeg vrtića.  Izgradnja područnog dječjeg vrtića u novom naselju Selska-Baštijanova. Time bi se dobrim dijelom smanjile liste čekanja na upis.
 3. Nastavak izgradnje Krapinske ulice.  Nužno je nastaviti započetu izgradnju Krapinske (produžene Kranjčevićeve) ulice preko Selske ceste do Zagrebačke ceste čime bi se prometno rasteretile Baštijanova, Selska, Zagorska, Zagrebačka i druge ulice u okruženju.
 4. Bolji uvjeti za kućne ljubimce.  Uređenje većeg parka za kućne ljubimce na zelenoj površini Krapinska-Selska-Zagorska.
 5. Poboljšanje prometne protočnosti i sigurnosti.  Osim izgradnje podzemne garaže i nastavka izgradnje Krapinske ulice potrebno je temeljitije preregulirati promet, uvesti više jednosmjernih ulica i riješiti "crne točke" na Ozaljskoj ulici.

Naši članovi u nacionalnim odborima:

 • Petar Anđelović, Odbor za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
 • Joško Budrović, Odbor za turizam.
 • Rudi Grubišić, Odbor za vanjske i europske poslove.
 • Andrea Petrov, Odbor za turizam.
 • dr. sc. Mario Šiljeg, Odbor za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije.
 • dr. sc. Tin Znaor, dr. med., Odbor za zdravstvo.

Da li znate tko su vijećnici u VGČ Trešnjevka sjever?
 

Login Form