HDZ Trešnjevka Sjever Statut HDZ-a

Content View Hits : 1832156

Komentari

71Friday, 01 August 2014 12:27
Željko Gudan
katastrofalno asfaltiranje dionice od Kranjčevićeve ulice do Badalićeve ulice. cijelom dionicom treba ukloniti (isfrezati) asfalt i napraviti novi. Izvoditelj radova su "Zagrebačke ceste"
70Wednesday, 11 June 2014 22:06
Koloman Antolek
Lakše se diše; za početak nije loše. No još uvijek je je odnos cca 4300 : ( 4187+2015 ), barem za sada. U svakom pogledu sve više napredujemo. Bravo
69Wednesday, 23 April 2014 08:51
josip
Već je vrijeme
Izgradnja Trešnjevke sjever - Željko Gudan, dipl.ing. , Administrator
68Thursday, 17 April 2014 13:20
Kevin Agić
Ponosan sam i sretan kaj sam član temeljnog ogranka "silvije Strahimir Kranjčević.
67Monday, 14 April 2014 11:01
Mirko Dekumanović
Bravo HDZ Trešnjevke!
66Thursday, 29 August 2013 22:04
botivoj broz
Koliko su koštale klamerice na uglu Zagorske i Meršičeve i čemu služe?
65Thursday, 29 August 2013 21:58
botivoj broz
Kako su nestale prostorije MZ Ciglenica? Na to pitanje nitko ne daje odgovor.
64Thursday, 23 May 2013 06:52
Dužičanin
I Dužice su bile s vama! Sada ćete nam barem urediti onaj parking! Pozdrav od Dužičaninai Dužičanki!
63Wednesday, 22 May 2013 12:51
M.A.
Čestitke na uspjehu. Krenimo sada u ostvarivanje programa, dokažimo se svojim radom kojim ćemo se moć' pohvalit za 4 godine.
62Tuesday, 21 May 2013 18:42
Marijan Štuban
Čestitke svim izabranima - dosta crvene dominacije na našoj Trešnjevci!
61Tuesday, 21 May 2013 11:02
Tomislava Marinković
Sretni smo i ponosni. Čestitamo od srca jer znamo koliko ste svog slobodnog vremena iskreno i pošteno, bez ikakve osobne koristi, često ga uskraćujući svojoj obitelji, uložili za dobro i pobjedu pravih vrijednosti u svojoj četvrti. Borite se posebno za očuvanje zdrave obitelji u vjekovima napaćenom, a danas od manjina ugroženom hrvatskom narodu. Neka vas sve u vašem radu i borbi za pobjedu dobra čuva i blagoslovi naš Nebeski Svemogući Otac.
60Monday, 20 May 2013 16:47
Dino Žanetić
Hvala Bogu , na Trešnjevci Jug točnije MO Jarun imamo 3 mandatara i imamo šansu da danijel Samaržija postane predsjednik mjesnog odbora ovisi o koaliciji.Vi di se rad cijele TRešnjevke a sada nam je cilj da se pripremimo za parlamentarne izbore , dakle da 1 i 7 izborna jedinica pobjedi na izborima.
59Monday, 20 May 2013 15:27
Čestitke na pobjedi HDZ-a na Trešnjevci!
Ovo je prvi put u postojanju naše četvrti da je pobijedila stranka koja neće više trešnjevku bojati u crveno!

Bravo HDZ Trešnjevke Sjever!
58Monday, 13 May 2013 14:44
Marija Š.
Poštovani,

S obzirom da su sve točke vašeg programa za mene kao rođene Trešnjevčakne sramotne, osim točke dva, jer su vašoj stranci ipak prioriteti životinje i automobili, gdje će voziti, gdje će biti kvalitetno "smjestiti", a pojam pješak za vas ovaj program ne prepoznaje, i još ste se okomili na jadnu Krapinsku ulicu i njene stanovnike i predviđate joj ukrasti još i ono malo elementarnih uvjeta što im je preostalo, da koliko toliko normalno žive.

I zato vam vraćam vas promidžbeni materijal, iako sam srcem uz HDZ, dalje ga dijelite, a ja ću ipak tražiti drugi program za moju mikro sredinu.

Marija Š.

Zagreb, 11.05.2013.
Svibanj 2013 , Administrator
PDF Print E-mail

 

Statut Hrvatske demokratske zajednice

 

Statut Hrvatske demokratske zajednice (PDF)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_06_54_1089.htmlNa temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), Opći sabor Hrvatske demokratske zajednice na svom XVIII. zasjedanju održanom 26. svibnja 2018. donio je

STATUT

HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

I. TEMELJNE ODREDBE

Temeljna načela i ciljevi

Članak 1.

(1) Hrvatska demokratska zajednica (u daljnjem tekstu: HDZ ili Stranka) je narodna i stožerna državotvorna stranka koja promiče hrvatske nacionalne interese, domoljublje te tradicionalne, demokršćanske i univerzalne humanističke vrijednosti.

(2) U središtu politike HDZ-a je čovjek sa svojim neotuđivim dostojanstvom, pravima i odgovornostima.

(3) HDZ promiče vrijednosti slobode, demokracije, pravne države, poštovanja temeljnih ljudskih prava, obiteljskih vrijednosti, ravnopravnost žena i muškaraca, solidarnosti te socijalno-tržišnog gospodarstva.

(4) HDZ baštini povijesnu ulogu stožerne stranke u stvaranju samostalne i neovisne hrvatske države na temelju politike pomirbe i zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske prvog predsjednika HDZ-a i Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana te u ostvarenju slobode hrvatskog naroda i pobjede u Domovinskom ratu.

(5) HDZ je dio europskog desnog centra i smješta Hrvatsku u europski kulturni i civilizacijski krug.

(6) Organizacijska struktura i politički rad HDZ-a temelje se na demokratskim načelima.

Predmet Statuta

Članak 2.

Ovim Statutom HDZ-a (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se ciljevi i način djelovanja Hrvatske demokratske zajednice te druga pitanja vezana uz ustrojstvo i rad HDZ-a, a osobito pitanja članstva, način na koji članovi neposredno i preko svojih izabranih predstavnika upravljaju strankom te način financiranja.

Ostali nazivi, područje djelovanja i sjedište stranke

Članak 3.

(1) Skraćeni naziv stranke je: HDZ.

(2) Naziv stranke na engleskom jeziku je: Croatian Democratic Union.

(3) HDZ djeluje u Republici Hrvatskoj.

(4) HDZ djeluje i u inozemstvu, u skladu s pravnim poretkom Hrvatske, pravnim poretkom države u kojoj djeluje, Statutom i posebnim Pravilnikom.

(5) Sjedište HDZ-a je u Zagrebu.

Obilježja HDZ-a

Članak 4.

(1) HDZ ima pečat okrugla oblika na njemu je u pravilnom rasporedu polukružno ispisano »Hrvatska demokratska zajednica Zagreb«, a u sredini se nalazi znak HDZ-a.

(2) Ustrojstveni oblici HDZ-a imaju pečat okrugla oblika na kojemu je polukružno ispisano Hrvatska demokratska zajednica te naziv i sjedište odgovarajuće organizacije.

(3) Znak je HDZ-a u obliku velikoga latiničnog slova »H« obojenoga, na isti način kao i hrvatska trobojnica, crvenom, bijelom i plavom bojom, a poprečnicu mu čine slova »D« i »Z«, izvedena u obličju hrvatskog tropleta.

(4) Himna je HDZ-a pjesma »Bože, čuvaj Hrvatsku!«.

(5) Zastava je HDZ-a svijetloplave boje sa znakom HDZ-a u sredini, ispod kojeg piše »HDZ«.

(6) Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Nacionalni odbor na prijedlog Predsjedništva stranke.

Javnost rada

Članak 5.

(1) Rad HDZ-a i njegovih tijela je javan.

(2) Javnost se rada ostvaruje javnim djelovanjem i redovnim obavješćivanjem članova i javnosti o svim bitnim pitanjima vezanim uz rad HDZ-a, a osobito izjavama i priopćenjima za medije, objavama na internetskim stranicama i društvenim mrežama i održavanjem javnih skupova.

(3) Sa zasjedanja pojedinih tijela HDZ-a javnost se može isključiti.

(4) Cilj odnosa s javnošću HDZ-a je upoznavanje građana s načelima i političkim djelovanjem Stranke i doprinos daljnjem razvoju političkog komuniciranja.

(5) HDZ ima svoju službenu web-stranicu, a može izdavati i svoja glasila.

Odnosi prema drugim strankama

Članak 6.

(1) HDZ je član Europske pučke stranke.

(2) HDZ surađuje sa srodnim strankama u Hrvatskoj i inozemstvu.

(3) HDZ se na temelju odluke Nacionalnog odbora učlanjuje u međunarodne udruge srodnih stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju programskih ciljeva Stranke.

Sudjelovanje mladih i žena

Članak 7.

(1) HDZ posebno potiče uključivanje i snažnije sudjelovanje žena i mladih u tijelima HDZ-a na lokalnoj i nacionalnoj razini.

(2) Glavno tajništvo izvijestit će Predsjedništvo najmanje jednom godišnje o mjerama za povećanje zastupljenosti žena i mladih unutar HDZ-a.

Značenje pojmova

Članak 8.

U smislu ovog Statuta pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) Mjesne organizacije HDZ-a označavaju temeljne i kotarske organizacije HDZ‑a te organizacije HDZ-a gradskih četvrti.

b) Lokalne organizacije HDZ-a su općinske i gradske organizacije HDZ a.

c) Područne organizacije HDZ-a su županijske organizacije HDZ-a i Gradska organizacija HDZ-a Grada Zagreba.

d) Teritorijalne organizacije HDZ-a su mjesne, lokalne i područne organizacije.

e) Čelnik tijela HDZ-a je predsjednik središnjeg, neovisnog i nadzornog tijela HDZ‑a, predsjednika teritorijalne organizacije HDZ-a ili organizacije HDZ-a u inozemstvu.

f) Državni izbori su izbori za Hrvatski sabor, izbori za predsjednika Republike Hrvatske i izbori za članove Europskog parlamenta.

g) Lokalni izbori su izbori za tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori za tijela mjesne samouprave.

h) Stranački dužnosnici su izabrani ili imenovani predsjednici i članovi tijela svih vrsta i razina organizacija HDZ-a.

i) Odredbe Statuta koje se odnose na županijske organizacije HDZ-a primjenjuju se na odgovarajući način i na Gradsku organizaciju HDZ-a Grada Zagreba, ako Statutom nije određeno drugačije.

j) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. ČLANSTVO

Uvjeti za stjecanje članstva

Članak 9.

(1) Članom HDZ-a može postati svaki punoljetni hrvatski državljanin ili pripadnik hrvatskoga naroda u iseljeništvu koji prihvaća Statut i Program stranke, a nije član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.

(2) Članom HDZ-a ne može biti osoba čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom HDZ‑a.

(3) Osoba koja je isključena ili je istupila iz HDZ-a može ponovno postati član jedino uz prethodnu suglasnost Visokog časnog suda.

Prava člana

Članak 10.

Član HDZ-a ima pravo:

1) biti upoznat s aktivnostima i radom Stranke,

2) sudjelovati u stranačkim aktivnostima i raspravama, predlaganju i donošenju odluka,

3) slobodno izražavati svoje mišljenje na stranačkim tijelima,

4) birati i biti biran u tijela stranke,

5) ravnopravno ostvarivati druga prava predviđena Statutom ili odlukama mjerodavnih tijela Stranke.

Obveze člana

Članak 11.

Član HDZ-a ima obvezu:

1) redovito sudjelovati u stranačkim aktivnostima i radu,

2) pridržavati se Statuta, Etičkog kodeksa i odluka mjerodavnih tijela,

3) zastupati i promicati Program i interese stranke,

4) zalagati se za uspjeh HDZ-a na izborima,

5) redovito plaćati članarinu,

6) ispunjavati ostale obveze utvrđene Statutom ili odlukama mjerodavnih tijela stranke.

Obveze dužnosnika

Članak 12.

Državni i lokalni dužnosnici koji su članovi HDZ-a imaju obvezu:

1) redovito izvješćivati o svom radu i raspravljati o pitanjima iz svog djelokruga,

2) odazivati se na svaki obrazloženi posebni poziv svoje teritorijalne organizacije,

3) ako su izabrani na listi HDZ-a, prijeđu u drugu stranku, osnuju novu stranku ili postanu neovisni obvezni su vratiti mandat HDZ-u.

Ostvarivanje članstva prema prebivalištu

Članak 13.

(1) Članstvo u HDZ-u ostvaruje se u temeljnoj organizaciji HDZ-a prema mjestu prebivališta.

(2) U slučaju promjene prebivališta član se je dužan odjaviti u temeljnoj organizaciji kojoj je pripadao i prijaviti se u temeljnoj organizaciji kojoj pripada prema novom prebivalištu, a organizacije su dužne tu promjenu provesti.

Pokretanje postupka učlanjenja

Članak 14.

(1) Postupak pristupanja u članstvo HDZ-a započinje podnošenjem zahtjeva za pristupanje (pristupnice) kandidata za člana HDZ-a.

(2) Pristupnica se podnosi neposredno Izvršnom odboru temeljne organizacije HDZ-a u tiskanom obliku ili popunjavanjem elektroničkog obrasca pristupnice na internetskoj stranici HDZ-a.

(3) Ako organizacija HDZ-a nema ustrojene temeljne ogranke, pristupnica se može podnijeti općinskom, gradskom ili odboru gradske četvrti.

(4) Ako je pristupnica predana nemjerodavnom tijelu HDZ-a, ono će je bez odgode proslijediti mjerodavnom tijelu stranke.

Upis kandidata u evidenciju članstva

Članak 15.

(1) Podatci iz pristupnice kandidata odmah se po zaprimanju unose u evidenciju članstva HDZ-a u statusu kandidata za člana HDZ-a.

(2) Ako se evidencija ne vodi u temeljnoj organizaciji, Izvršni odbor temeljnog ogranka pristupnicu prosljeđuje teritorijalnoj organizaciji stranke koja vodi evidenciju članstva pripadajućeg temeljnog ogranka gdje se podatci odmah upisuju u elektronički sustav evidencije članova HDZ.

(3) U slučaju podnošenja pristupnice putem internetske stranice HDZ-a, mjerodavno tijelo Glavnog tajništva HDZ-a koje upravlja evidencijom članstva, kandidata za člana odmah upisuje u evidenciju u statusu kandidata za člana HDZ-a te presliku pristupnice upućuje mjerodavnom temeljnom ogranku prema adresi prebivališta kandidata za člana HDZ-a.

Odluka o članstvu

Članak 16.

(1) O primanju kandidata u članstvo HDZ-a odlučuje Izvršni odbor temeljnog ogranka ili općinski, gradski odnosno Odbor gradske četvrti, ako organizacija HDZ-a nema ustrojene temeljne ogranke.

(2) Mjerodavni odbor može kandidatu uskratiti primanje u Stranku u roku od 30 dana od dana zaprimanja pristupnice ako obrazloženom odlukom ustvrdi da kandidat ne zadovoljava uvjete za članstvo.

(3) Ako to ne učini, kandidat za člana protekom roka za uskraćivanje postaje članom HDZ-a.

Žalba na odluku o uskraćivanju

Članak 17.

(1) Odluka o uskraćivanju primanja u članstvo Stranke s obrazloženjem dostavlja se kandidatu koji u narednom roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke može podnijeti žalbu mjerodavnom tijelu koje upravlja evidencijom članstva u Glavnom tajništvu HDZ-a.

(2) Ovlašteno tijelo Glavnog tajništva HDZ-a odluku u žalbi dužno je donijeti u roku od 15 dana od dana zaprimanja žalbe.

(3) Ovisno o odluci o žalbi, kandidat za člana postaje članom HDZ-a ili se briše iz evidencije kandidata za člana HDZ-a.

(4) Ako postupak primanja u članstvo ne bi bio dovršen u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za pristupanje, tijekom tog roka kandidat za člana HDZ-a postaje članom HDZ-a i mjerodavno tijelo za vođenje evidencije članstva dužno ga je upisati, odnosno dodijeliti mu status člana HDZ-a.

Stegovne mjere

Članak 18.

(1) Zbog povrede članskih obveza, članu HDZ-a Časni sud može izreći stegovnu mjeru (ukor, oduzimanje dužnosti u stranci, uvjetno isključenje i bezuvjetno isključenje).

(2) Za lakšu povredu članskih obveza izreći će se ukor.

(3) Za opetovane lakše povrede članskih obveza izreći će se oduzimanje dužnosti u Stranci.

(4) Lakom povredom članske obveze smatra se postupanje člana koje je moglo prouzročiti štetne posljedice za ugled i političke interese Stranke, odnosno ponašanje kojim se krše načela Etičkog kodeksa HDZ-a.

Isključenje

Članak 19.

(1) Za osobito tešku povredu članskih obveza, Časni sud će izreći članu HDZ-a stegovnu mjeru uvjetnog ili bezuvjetnog isključenja.

(2) Težom povredom članske obveze smatra se postupanje kojim se krši Statut HDZ-a ili djeluje suprotno temeljnim vrijednostima i načelima utvrđenim Statutom i Programom HDZ-a, a postupanje je uzrokovalo štetne posljedice za ugled ili političke interese stranke.

(3) Težom povredom članske obveze smatra se postupanje kojim se krši Statut HDZ-a ili djeluje suprotno temeljnim vrijednostima i načelima utvrđenih Statutom i Programom HDZ-a, a postupanje je prouzročilo štetne posljedice za ugled ili političke interese Stranke.

Privremeno mirovanje članskog statusa

Članak 20.

(1) U slučaju osnovane sumnje u osobito tešku povredu članskih obveza zbog koje postoji šteta za ugled Stranke, koju na drugi (blaži) način nije moguće izbjeći, Časni sud može privremeno staviti u mirovanje članski status do prikupljanja dodatnih informacija ili ispunjenja u odluci utvrđenog uvjeta.

(2) U roku od 30 dana od određivanja privremenog mirovanja članskog statusa Časni sud će odlučiti o pokretanju stegovnog postupka, a mirovanje se ne može odrediti u trajanju dužem od 120 dana.

(3) Prilikom odlučivanja o izricanju privremene mjere, Časni sud će voditi računa da ne naruši mogućnost ravnopravnog sudjelovanja u unutarstranačkim izborima.

Prestanak članstva

Članak 21.

Članstvo u HDZ-u prestaje:

a) smrću člana,

b) pisanom izjavom o istupanju iz Stranke,

c) pristupanjem drugoj političkoj stranci registriranoj u Repub­lici Hrvatskoj,

d) kandidiranjem na izborima bez suglasnosti Stranke

e) podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez suglasnosti stranke,

f) izricanjem pravomoćne sudske presude za kaznena djela propisana Etičkim kodeksom

g) isključenjem.

III. USTROJSTVO TIJELA HDZ-a

1. Središnja tijela HDZ-a

Središnja politička tijela HDZ-a

Članak 22.

Središnja politička tijela HDZ-a su:

– Opći sabor HDZ-a

– Predsjednik HDZ-a

– Predsjedništvo HDZ-a

– Nacionalni odbor HDZ-a.

Opći sabor HDZ-a

Članak 23.

(1) Opći sabor HDZ-a najviše je stranačko tijelo koje donosi Statut, Program i opće smjernice politike HDZ-a.

(2) Opći sabor bira članove Predsjedništva i Nacionalnog odbora sukladno Statutu i Pravilniku.

Sazivanje Općeg sabora

Članak 24.

(1) Opći sabor HDZ-a zasjeda najmanje jednom u dvije godine.

(2) Odluku o sazivanju i načinu održavanja Općeg sabora HDZ-a donosi Predsjedništvo HDZ-a.

(3) Predsjedništvo će sazvati Opći sabor HDZ-a i ako to zatraži trećina izaslanika Sabora ili natpolovičan broj županijskih organizacija HDZ-a.

Sastav Općeg sabora

Članak 25.

(1) Opći sabor čine:

– članovi Nacionalnog odbora,

– zastupnici u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu koji su članovi HDZ-a,

– članovi Vlade i čelnici središnjih državnih ureda koji su članovi HDZ‑a,

– župani koji su članovi HDZ-a,

– predsjednici županijskih skupština koji su članovi HDZ-a,

– predsjednici neovisnih i nadzornih tijela HDZ-a,

– predsjednici teritorijalnih organizacija HDZ-a, osim temeljnih ogranaka,

– predsjednici organizacija HDZ-a u inozemstvu,

– članovi predsjedništva zajednica HDZ-a,

– članovi nacionalnih odbora Mladeži HDZ-a i Zajednice žena »Katarina Zrinski«,

– izaslanici županijskih organizacija HDZ-a.

(2) Opći sabor ima najmanje 1800, a najviše 2200 članova.

Predsjednik HDZ-a

Članak 26.

(1) Predsjednik HDZ-a predstavlja i zastupa Stranku, upravlja radom HDZ-a, vodi politiku Stranke u skladu s Programom i odlukama središnjih tijela te ima pravo i dužnost osigurati suradnju i odgovornost svih tijela i dužnosnika Stranke u provedbi utvrđene politike.

(2) Predsjednik HDZ-a podnosi izvješće o radu Općem saboru HDZ-a.

(3) Predsjednik HDZ-a predsjeda sjednicama Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a i osigurava provedbu njihovih odluka.

(4) Predsjednik HDZ-a pisanom odlukom određuje zamjenika, glavnog tajnika, potpredsjednika ili drugog člana Stranke da u njegovo ime zastupa Stranku u vezi s pojedinim pitanjem.

(5) Radi zaštite pravnih interesa Stranke, predsjednik HDZ-a može ovlastiti (opunomoćiti) člana Stranke ili osobu koja je ovlaštena pružati pravnu pomoć za zastupanje u pojedinim pravnim stvarima.

Zamjenik predsjednika i potpredsjednici HDZ-a

Članak 27.

(1) Zamjenik predsjednika i potpredsjednici obavljaju poslove za koje ih ovlasti predsjednik.

(2) Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, kao i u slučaju prestanka mandata predsjednika do održavanja novih izbora u roku od šest mjeseci.

(3) Zamjenik predsjednika je za svoj rad odgovoran predsjedniku i članovima stranke.

Predsjedništvo

Članak 28.

Predsjedništvo je operativno-političko tijelo HDZ-a koje:

a) redovito raspravlja i odlučuje o aktualnim političkim pitanjima,

b) predlaže Nacionalnom odboru izborni program i strategiju Stranke,

c) nadzire rad članova Stranke u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti,

d) usvaja godišnji program rada s financijskim planom poslovanja i godišnja financijska izviješća,

e) daje suglasnost za pokretanje stegovnog postupka protiv članova središnjih tijela HDZ-a te državnih dužnosnika iz redova HDZ-a,

f) na prijedlog predsjednika, imenuje pomoćnike glavnog tajnika, glasnogovornika, tajnike za pojedine grupe poslova, odbore i povjerenstva,

g) odlučuje o svim pitanjima koja ovim Statutom nisu izričito stavljena u djelokrug drugih tijela.

Sastav Predsjedništva

Članak 29.

(1) Predsjedništvo čine:

– predsjednik,

– zamjenik predsjednika,

– četiri potpredsjednika,

– deset izabranih članova Predsjedništva,

– glavni, politički i međunarodni tajnik HDZ-a,

– predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba,

– predsjednik Mladeži HDZ-a,

– predsjednici zajednica HDZ-a,

– predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru,

– predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Europskom parlamentu,

– predsjednik Hrvatskog sabora, ako je član HDZ-a,

– predsjednik Vlade, ako je član HDZ-a.

(2) U radu Predsjedništva, po potrebi, sudjeluju i druge osobe, bez prava odlučivanja.

Uže i šire Predsjedništvo

Članak 30.

(1) Predsjednik HDZ-a može sazvati i uže predsjedništvo koje čine predsjednik, zamjenik predsjednika, potpredsjednici i glavni, politički i međunarodni tajnik HDZ-a te predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru.

(2) Predsjednik HDZ-a može sazvati i šire predsjedništvo koje uz članove Predsjedništva čine predsjednici županijskih organizacija HDZ-a, predstavnik koordinacija HDZ-a iz inozemstva i potpredsjednici Kluba zastupnika.

Nacionalni odbor HDZ-a

Članak 31.

(1) Nacionalni odbor HDZ-a je najviše tijelo stranke između dvije sjednice Općeg sabora.

(2) Predsjednik HDZ-a predsjeda sjednicama i saziva Nacionalni odbor najmanje jednom u tri mjeseca.

(3) Predsjednik će sazvati Nacionalni odbor i kada to zatraži trećina članova Nacionalnog odbora.

Sastav Nacionalnog odbora

Članak 32.

(1) Nacionalni odbor čine:

– članovi Predsjedništva,

– predsjednici županijskih organizacija HDZ-a,

– tri predstavnika koordinacija HDZ-a iz inozemstva,

– 40 izabranih članova Nacionalnog odbora,

– ravnatelj Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta,

– pročelnik Savjetodavnog vijeća,

– predsjednik i potpredsjednici Kluba zastupnika HDZ-a,

– predsjednik i potpredsjednici Kluba zastupnika HDZ-a u Europskom parlamentu,

– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora, članovi HDZ-a

– predsjednik i potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske, članovi HDZ-a.

(2) Predsjednik HDZ-a može sazvati i širi sastav Nacionalnog odbora koji uz njegove članove čine i članovi Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i Kluba članova HDZ-a u Europskom parlamentu, kao i članovi Vlade i čelnici središnjih državnih ureda koji su članovi HDZ‑a.

Djelokrug Nacionalnog odbora

Članak 33.

Nacionalni odbor:

a) brine o provedbi odluka Općeg sabora,

b) ustvrđuje prijedlog Statuta i Programa koji podnosi Općem saboru,

c) na prijedlog Predsjedništva utvrđuje Etički kodeks ponašanja članova HDZ-a,

d) na prijedlog Predsjedništva određuje izborni program i strategiju stranke na državnim izborima,

e) na prijedlog Predsjedništva nakon provedenih predizbora, utvrđuje listu kandidata na državnim izborima,

f) odlučuje o predizbornim i poslijeizbornim koalicijama, kao i o ostalim oblicima suradnje s drugim političkim strankama,

g) nakon održanih državnih izbora analizira rezultate i izbornu promidžbu,

h) odlučuje o održavanju unutarstranačkih izbora,

i) može raspustiti županijsku organizaciju HDZ-a,

j) na prijedlog predsjednika HDZ-a, imenuje glavnog tajnika,

k) odlučuje o visini, kriterijima i uvjetima plaćanja, načinu prikupljanja i raspodjeli članarine,

l) bira i razrješuje nadzorna i neovisna tijela HDZ-a te propisuje način njihovog djelovanja i rada,

m) odlučuje o promjeni adrese sjedišta HDZ-a

n) zastupa prava i dužnosti zakladnika Zaklade HDZ-a,

o) utvrđuje usklađenost pravilnika zajednica sa Statutom HDZ-a,

p) propisuje način provođenja unutarstranačkih izbora za tijela i dužnosnike HDZ-a na nacionalnoj i lokalnoj razini, u skladu sa Statutom,

q) propisuje način rada HDZ-a u inozemstvu,

r) obavlja ostale poslove određene Statutom.

Glavni tajnik HDZ-a

Članak 34.

(1) Glavni tajnik HDZ-a, u suradnji s predsjednikom, sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke te provodi njihove odluke, koordinirajući i aktivno surađujući s teritorijalnim organizacijama.

(2) Glavni tajnik HDZ-a vodi materijalno i financijsko poslovanje Stranke. Glavni tajnik HDZ-a osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za rad Stranke i odlučuje o administrativnim pitanjima i pitanjima namještenika HDZ-a.

(3) Glavni tajnik HDZ-a upravlja radom Glavnog tajništva, izvršnog i operativnog tijela koje obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge opće i pomoćne poslove za tijela HDZ-a i u okviru svojeg djelokruga donosi odgovarajuće akte.

Zaklada HDZ-a

Članak 35.

Zaklada hrvatskog državnog zavjeta je centar izvrsnosti za političko obrazovanje članova HDZ-a, političko savjetovanje, jačanje političke kulture, kulture dijaloga i demokratskog društva.

Savjetodavno vijeće HDZ-a

Članak 36.

(1) Savjetodavno vijeće HDZ-a je neformalno tijelo HDZ-a čiji su članovi osobito zaslužni, ugledniji i viđeniji članovi HDZ-a koji nisu članovi središnjih tijela HDZ-a.

(2) Članove Savjetodavnog vijeće na prijedlog Predsjedništva bira Nacionalni odbor HDZ-a.

(3) Savjetodavno vijeće, uz suglasnost predsjednika HDZ-a, saziva pročelnik Vijeća.

(4) Savjetodavno vijeće raspravlja o stanju Stranke i o najvažnijim temama za državu.

(5) Savjetodavno vijeće ne donosi obvezujuće odluke ni za jedno tijelo HDZ-a, ali svoje analize, prijedloge i sugestije upućuje Predsjedništvu HDZ-a.

Stručni odbori

Članak 37.

(1) Stručni odbori HDZ-a ustrojavaju se kao stalna stručna radna tijela Stranke.

(2) Stručni odbori HDZ-a u okviru svog djelokruga rada sudjeluju u kreiranju politika HDZ-a, ustvrđuju stajališta o pojedinim stručnim, političkim i društvenim pitanjima te predlažu načine njihovog provođenja tijelima i dužnosnicima Stranke.

(3) Koordinatora rada odbora i predsjednike odbora imenuje Predsjedništvo HDZ-a.

2. Teritorijalne organizacije HDZ-a

Teritorijalne organizacije HDZ-a

Članak 38.

(1) HDZ je ustrojen na područnom načelu i sastoji se od organizacija koje djeluju na određenom području (teritorijalne organizacije).

(2) Teritorijalne organizacije HDZ-a su temeljne, kotarske, organizacije gradskih četvrti (područne), općinske, gradske i županijske organizacije HDZ-a i Gradska organizacija HDZ-a Grada Zagreba.

(3) U većim gradovima u kojima su ustrojeni gradski ili četvrti kao jedinice mjesne samouprave mogu se osnovati odgovarajuće organizacije HDZ-a u čiji sastav ulaze svi temeljni ogranci HDZ-a s područja kotara ili četvrti.

(4) Odbor teritorijalne organizacije HDZ-a:

– redovito raspravlja i odlučuje o političkim pitanjima u okviru svog djelokruga,

– provodi politike HDZ-a na svom području,

– nadzire rad članova stranke u lokalnoj vlasti,

– može imenovati povjerenstva i odbore za proučavanje pojedinih pitanja,

– sudjeluje u predlaganju kandidata za državne izbore i lokalne izbore,

– određuje kandidate HDZ-a na lokalnim izborima na području na kojem djeluje, ako nema teritorijalne organizacije HDZ-a čije se područje djelovanja u većoj mjeri podudara s područjem jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave) u kojima se provode izbori,

– analizira rezultate i kampanju nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave,

– obavlja druge radnje u okviru Statuta HDZ-a.

Temeljni ogranci

Članak 39.

(1) Temeljni ogranak HDZ-a je osnovna organizacijska jedinica stranke, a djeluje kao dio općinske, gradske ili organizacije HDZ-a gradske četvrti.

(2) Temeljni ogranci se ustrojavaju, u pravilu, za područje jednoga mjesnog odbora ili više mjesta, ili dijelova grada koje predstavlja zaokruženu teritorijalnu cjelinu.

(3) Temeljni ogranak HDZ-a ne može imati manje od deset članova.

(4) Odluku o ustrojavanju ogranka može donijeti općinski, odnosno gradski odbor HDZ-a koji ima najmanje 50 članova HDZ-a.

(5) Ako nema uvjeta za ustrojavanje temeljnog ogranaka, poslove iz njegovog djelokruga obavlja općinski, odnosno gradski odbor.

Tijela temeljnih ogranaka

Članak 40.

(1) Tijela temeljnog ogranka su:

– skupština članstva, kao najviše tijelo,

– izvršni odbor,

– predsjednik.

(2) Skupština temeljnog ogranka bira i razrješuje predsjednika, potpredsjednika i izvršni odbor.

(3) Izvršni odbor ogranka broji od 3 do 9 članova.

(4) Izvršni odbor učlanjuje nove članove.

(5) Izvršni odbor bira tajnika i rizničara na prijedlog predsjednika temeljnog ogranka.

(6) Izvršni odbor saziva skupštinu temeljnog ogranka, a dužan ju je sazvati i na zahtjev trećine članova HDZ-a temeljnog ogranka.

(7) Predsjednik izvršnog odbora ogranka dužan je sazivati sastanke izvršnog odbora ogranka najmanje jednom u dva mjeseca.

Tijela teritorijalnih organizacija HDZ-a

Članak 41.

Tijela teritorijalnih organizacija HDZ-a, osim temeljnog ogranka, su:

– Skupština

– Odbor

– Predsjednik

– Predsjedništvo.

Skupština teritorijalne organizacije

Članak 42.

(1) Skupštinu teritorijalne organizacije saziva odbor teritorijalne organizacije najmanje jednom u dvije godine.

(2) Odbor lokalne organizacije i organizacije HDZ-a gradske četvrti sazvat će skupštinu organizacije i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka, a županijski odbor HDZ-a na zahtjev natpolovičnog broja općinskih ili gradskih organizacija s tog područja.

(3) Skupštinu teritorijalne organizacije, uz izaslanike po položaju, čine izaslanici neposredno niže organizacijske razine HDZ‑a čiji se točan broj i raspodjela određuje posebnim Pravilnikom.

Odbori teritorijalnih organizacija HDZ-a

Članak 43.

(1) Odbor teritorijalne organizacije vodi organizaciju HDZ-a na određenom području.

(2) Predsjednik teritorijalne organizacije saziva sastanak odbora najmanje jednom mjesečno, a zajednički sastanak odbora s predsjednicima teritorijalnih organizacija neposredno niže organizacijske razine najmanje jednom u dva mjeseca.

(3) Odbor općinske organizacije ili organizacije HDZ-a gradske četvrti sastoji se od 9 do 17 izabranih članova.

(4) Odbor gradske organizacije HDZ-a za gradove do 35.000 stanovnika sastoji se od 11 do 23 izabrana člana.

(5) Odbor gradske organizacije HDZ-a za gradove s više od 35.000 stanovnika sastoji se od 11 do 31 izabranog člana.

(6) Odbor županijske organizacije HDZ-a sastoji se od 21 do 39 izabranih članova.

(7) Odbor gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba sastoji se od 39 do 57 članova biranih na Izbornoj skupštini organizacije HDZ-a Grada Zagreba i predsjednika organizacija HDZ-a gradskih četvrti.

Članstva po položaju

Članak 44.

(1) Članovi Nacionalnog odbora koji imaju prebivalište na području teritorijalne organizacije po položaju su članovi odbora teritorijalne organizacije.

(2) Predsjednici zajednica HDZ-a, osnovanih na razini teritorijalne organizacije, po položaju su članovi teritorijalnog odbora HDZ-a.

(3) Predsjednici Mladeži HDZ-a, Zajednice žena »Katarina Zrinski«, Zajednice utemeljitelja HDZ‑a »Dr. Franjo Tuđman« i Zajednice branitelja »Gojko Šušak« po položaju su članovi predsjedništva teritorijalnih organizacija, a predsjednici Akademske zajednice »Dr. Ante Starčević« i Zajednice poduzetnika i obrtnika sudjeluju u radu predsjedništva teritorijalnih organizacija.

(4) Predsjednik Vijeća gradske četvrti, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Vijeća gradske četvrti, općinski načelnik, predsjednik općinskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u općinskom vijeću, gradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u gradskom vijeću, župan, predsjednik Županijske skupštine i predsjednik Kluba članova Županijske skupštine koji su članovi HDZ-a po položaju su članovi odbora odgovarajuće teritorijalne organizacije.

(5) Predsjednik Vijeća gradske četvrti, načelnik, gradonačelnik i župan koji su članovi HDZ-a po položaju su članovi predsjedništva odgovarajuće teritorijalne organizacije.

Predsjednik teritorijalne organizacije

Članak 45.

(1) Predsjednik predstavlja i zastupa teritorijalnu organizaciju te upravlja radom HDZ-a na njezinom području.

(2) Predsjednik podnosi izvješće o radu Skupštini teritorijalne organizacije.

(3) Predsjednik saziva i predsjeda sjednicama odbora teritorijalne organizacije i brine za provedbu njegovih odluka.

Predsjedništvo teritorijalne organizacije

Članak 46.

(1) Predsjedništvo teritorijalne organizacije priprema sjednice odbora teritorijalnih organizacija i odgovorno je za provedbu njihovih odluka i zaključaka.

(2) Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.

(3) Predsjedništvo općinske organizacije i organizacije HDZ-a gradske četvrti čine predsjednik i dva potpredsjednika, tajnik i rizničar.

(4) Predsjedništvo gradske organizacije čine: predsjednik i tri potpredsjednika, tajnik i rizničar.

(5) Predsjedništvo županijske organizacije čine: predsjednik, četiri potpredsjednika, tajnik i rizničar.

Raspuštanje

Članak 47.

(1) Tijela teritorijalne organizacije mogu biti raspuštena ako teško krše Statut HDZ‑a.

(2) Gradski, općinski ili odbor HDZ-a gradske četvrti ovlašteni su raspustiti tijela temeljnog ogranka.

(3) Županijski odbor HDZ-a ovlašten je raspustiti tijela općinske ili gradske organizacije HDZ-a.

(4) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba ovlašten je raspustiti tijela organizacije HDZ-a gradske četvrti.

(5) Nacionalni odbor HDZ-a ovlašten je raspustiti tijela županijske organizacije HDZ-a.

(6) Odlukom o raspuštanju imenuje se povjerenik ili povjerenstvo koje ima sva prava i obveze raspuštenog odbora i dužno je u roku od najduže šest mjeseci provesti izbore za predsjednika i potpredsjednike organizacije.

(7) Novoizabrani predsjednik teritorijalne organizacije će u roku od 15 dana od izbora sazvati izbornu skupštinu za raspuštenu organizaciju HDZ-a.

Žalba na odluku o raspuštanju

Članak 48.

(1) Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik ili najmanje trećina članova raspuštenog teritorijalnog odbora HDZ-a najkasnije 30 dana od odluke o raspuštanju.

(2) O žalbi na odluku o raspuštanju odlučuje Povjerenstvo za Statut u roku od 30 dana.

3. Zasebni oblici organiziranja

Zasebni oblici organiziranja

Članak 49.

(1) Kao zasebni oblici organiziranja u okviru HDZ-a djeluju klubovi članova HDZ-a u predstavničkim tijelima i zajednice HDZ-a.

(2) Klubovi članova HDZ-a i zajednice HDZ-a ostvaruju svoje zadaće u okvirima ovlasti i djelokruga rada utvrđenih Statutom i aktima mjerodavnih tijela Stranke i dužni su provoditi Program HDZ-a.

Klubovi članova HDZ-a u predstavničkim tijelima

Članak 50.

Klubovi članova HDZ-a u predstavničkim tijelima su:

– Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru,

– Klub članova HDZ-a u Europskom parlamentu,

– Klubovi vijećnika, članova skupština i zastupnika HDZ-a u jedinicama lokalne i područne samouprave (klubovi vijećnika).

Odluka o osnivanju Kluba

Članak 51.

(1) Odluku o osnivanju Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru i Kluba članova HDZ-a u Europskom parlamentu donosi Predsjedništvo HDZ-a.

(2) Odluke o osnivanju klubova vijećnika HDZ-a u općinskim i gradskim vijećima, vijećima gradskih četvrti i županijskim skupštinama donose mjerodavni teritorijalni odbori HDZ-a.

Klub zastupnika HDZ-a

Članak 52.

(1) Zastupnici u Hrvatskome saboru, članovi HDZ-a, čine Klub zastupnika HDZ-a.

(2) Na prijedlog Predsjedništva HDZ-a, Klub zastupnika bira i razrješuje predsjednika koji predstavlja i zastupa Klub te potpredsjednike.

(3) Na prijedlog Predsjedništva HDZ-a, Klub zastupnika predlaže Hrvatskom saboru kandidate iz redova zastupnika HDZ-a za predsjednika i potpredsjednike Hrvatskog sabora.

(4) Članovi Kluba HDZ-a u Europskom parlamentu sudjeluju u radu Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru.

Klub članova HDZ-a u Europskom parlamentu

Članak 53.

(1) Članovi HDZ-a izabrani u Europski parlament iz Republike Hrvatske čine Klub članova HDZ-a u Europskom parlamentu u okviru Kluba članova Europskog parlamenta Europske pučke stranke.

(2) Na prijedlog Predsjedništva HDZ-a, Klub članova HDZ-a u Europskom parlamentu bira i razrješuje svog predsjednika koji predstavlja i zastupa Klub, kao i potpredsjednike.

Klubovi članova HDZ-a u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave

Članak 54.

(1) Članovi HDZ-a u općinskim i gradskim vijećima, vijećima gradskih četvrti, županijskim skupštinama i Gradskoj skupštini Grada Zagreba čine klubove članova HDZ-a.

(2) Na prijedlog mjerodavnih odbora teritorijalnih organizacija HDZ-a, klubovi članova HDZ-a biraju predsjednike klubova koji predstavljaju i zastupaju Klub.

Zajednice HDZ-a

Članak 55.

Zajednice HDZ-a su:

– Mladež HDZ-a,

– Zajednica žena »Katarina Zrinski«,

– Zajednica utemeljitelja HDZ-a »Dr. Franjo Tuđman«,

– Zajednica branitelja »Gojko Šušak«,

– Akademska zajednica »Dr. Ante Starčević«,

– Zajednica poduzetnika i obrtnika.

Uloga i djelokrug zajednica HDZ-a

Članak 56.

(1) Zajednice HDZ-a okupljaju pripadnike različitih društvenih skupina, prvenstveno članove HDZ-a, koji svojim angažmanom žele unutar HDZ-a osnažiti zastupanje posebnih političkih interesa i pridonijeti rješavanju izazova određene društvene skupine.

(2) Temeljna uloga zajednica je promicanje političkih interesa HDZ-a u svom javnom djelovanju i kroz suradnju s bliskim društvenim skupinama u Hrvatskoj i inozemstvu.

(3) Djelokrug rada, ustrojstvo, način izbora dužnosnika i tijela zajednica HDZ-a kao i druga pitanja značajna za njihov rad uređuju se Pravilnikom svake pojedine zajednice koji potvrđuje Nacionalni odbor HDZ-a.

Članstvo u zajednici

Članak 57.

(1) Članom zajednica, osim Mladeži, postaje se ispunjavanjem pristupnice i prihvaćenjem primitka u članstvo odlukom mjerodavnog tijela zajednice.

(2) Članom zajednice mogu postati i pripadnici odgovarajuće društvene skupine koji nisu članovi HDZ-a, sukladno odredbama Pravilnika zajednice.

(3) Član zajednice koji nije član HDZ-a ne može biti biran na dužnost u zajednici.

(4) Članstvo u zajednici prestaje prestankom članstva u HDZ-u, istupanjem iz HDZ-a ili isključenjem iz članstva zajednice.

Ustrojstvo zajednica

Članak 58.

(1) Tijela zajednice na nacionalnoj razini su sabor, nacionalni odbor, predsjedništvo i predsjednik zajednice.

(2) Na razini teritorijalnih organizacija HDZ-a ustroj tijela zajednice prati ustroj tijela odgovarajuće organizacije HDZ-a.

(3) Dužnosnici zajednica HDZ-a biraju se na vrijeme (mandat) od dvije godine.

(4) Način izbora dužnosnika i tijela zajednica, u pravilu, prati način izbora stranačkih dužnosnika iste razine.

IV. NEOVISNA I NADZORNA TIJELA HDZ-a

Neovisna i nadzorna tijela HDZ-a

Članak 59.

(1) Neovisna i nadzorna tijela HDZ-a su nepristrana stalna tijela Stranke koja brinu o usklađenosti djelovanja članova, stranačkih dužnosnika i tijela sa Statutom i ostalim aktima HDZ-a te o zakonitosti materijalnog i financijskog poslovanja.

(2) Neovisna i nadzorna tijela su:

– Povjerenstvo za Statut,

– Središnje izborno povjerenstvo,

– časni sudovi i

– nadzorni odbori HDZ-a.

(3) Članovi neovisnih i nadzornih tijela biraju se iz reda članova HDZ-a na mandat od četiri godine.

(4) Članovi neovisnih i nadzornih tijela u svome su radu nepristrani i ne smiju biti članovima nekog drugog tijela HDZ-a iste razine, kao ni istovrsnog neovisnog i nadzornog tijela na različitim razinama organizacije HDZ-a.

Povjerenstvo za Statut

Članak 60.

(1) Povjerenstvo za Statut nadzire usklađenost akata koje donose tijela i dužnosnici stranke sa Statutom HDZ-a, osim u pitanjima koja su izrijekom stavljena u djelokrug drugih tijela utvrđenim ovim Statutom.

(2) Povjerenstvo za Statut odlučuje o prigovoru člana ili tijela HDZ-a na kršenje Statuta u odnosu na ostvarivanje prava tog člana odnosno tijela i ocjenjuje usklađenost postupanja stranačkih dužnosnika i tijela sa Statutom i drugim aktima HDZ-a na zahtjev Predsjedništva ili na vlastiti zahtjev.

(3) Povjerenstvo za Statut odlučuje o žalbi na odluku o raspuštanju organizacije HDZ-a.

(4) Tijela, dužnosnici i članovi stranke obvezni su na zahtjev Povjerenstva dati sve informacije kojima raspolažu te učiniti dostupnom svu dokumentaciju potrebnu za postupanje i odlučivanje u pojedinom predmetu.

(5) Odluke Povjerenstva za Statut obvezuju sva tijela, dužnosnike i članove HDZ-a.

Članak 61.

(1) Povjerenstvo za Statut čine predsjednik i šest članova koje iz redova članova HDZ-a pravne struke bira Nacionalni odbor HDZ-a na prijedlog najmanje petine svojih članova.

(2) Povjerenstvo o svom radu jednom godišnje izvješćuje Nacionalni odbor HDZ-a.

Središnje izborno povjerenstvo

Članak 62.

(1) Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a je mjerodavno za propisnu pripremu i provođenje unutarstranačkih izbora i referenduma.

(2) Središnje izborno povjerenstvo imenuje povjerenstva gradskih četvrti, općinska, gradska, i županijska izborna povjerenstva koja su mjerodavna za propisnu pripremu i provođenje unutarstranačkih izbora i referenduma na odgovarajućim lokalnim razinama organizacija HDZ-a.

(3) Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a može izbornim povjerenstvima niže organizacijske razine izdavati obvezne upute.

Članak 63.

(1) Središnje izborno povjerenstvo čine predsjednik i šest članova koje iz redova članova HDZ-a bira Nacionalni odbor HDZ-a na prijedlog najmanje petine svojih članova.

(2) Predsjednik Povjerenstva mora biti pravne struke.

(3) Povjerenstvo o svom radu jednom godišnje izvješćuje Nacionalni odbor HDZ-a.

Časni sudovi

Članak 64.

(1) Časni sudovi HDZ-a odlučuju o pojedinačnim povredama prava i obveza članova HDZ-a.

(2) Časni sudovi HDZ-a su časni sudovi županijskih organizacija i Visoki časni sud HDZ-a.

(3) Predsjednici časnih sudova moraju biti pravne struke.

Članak 65.

(1) Časne sudove županijskih organizacija čine predsjednik i četiri člana (sudaca) koje imenuje Visoki časni sud HDZ-a iz redova članova HDZ-a.

(2) Časni sudovi županijskih organizacija HDZ-a u stegovnom postupku odlučuju u prvom stupnju.

Visoki časni sud

Članak 66.

(1) Visoki časni sud HDZ-a čine predsjednik i šest članova (sudaca) koje iz redova članova HDZ-a bira Nacionalni odbor na prijedlog najmanje petine svojih članova.

(2) Visoki časni sud odlučuje o žalbama protiv odluka časnih sudova prvoga stupnja, a u prvom stupnju odlučuje u postupcima protiv članova središnjih tijela stranke.

(3) Odluku koja je predmet žalbe Visoki časni sud može potvrditi, promijeniti, ukinuti i vratiti na ponovo odlučivanje.

(4) Odluke Visokog časnog suda su konačne.

Stegovni postupak

Članak 67.

(1) Stegovni postupak pred časnim sudovima može pokrenuti Predsjedništvo HDZ-a protiv svakog člana HDZ-a, a odbor lokalne i područne organizacije HDZ-a protiv onih članova kojima su mjerodavni ovisno o razini obnašanja stranačke dužnosti člana protiv kojeg se pokreće stegovni postupak.

(2) Svaki član HDZ-a može predložiti mjerodavnom tijelu stranke pokretanje stegovnog postupka protiv člana HDZ-a.

(3) Stegovni postupak bit će završen u roku od 90 dana od dana kada je mjerodavni časni sud zaprimio odluku ovlaštenog tijela o pokretanju stegovnog postupka protiv člana stranke.

Pravilnik o radu časnih sudova

Članak 68.

(1) Pravilnikom o radu časnih sudova uređuju se način vođenja stegovnog postupka, pravila postupanja kod odlučivanja o stegovnim mjerama i mirovanju članskih prava, pravima i obvezama stranaka u postupku, rokovima za poduzimanje pojedinih radnji, kao i druga pitanja o važnosti za rad i odlučivanje časnih sudova HDZ-a.

(2) Pravilnik o radu časnih sudova donosi Nacionalni odbor HDZ-a na prijedlog Visokog časnog suda HDZ-a.

Nadzorni odbori HDZ‑a

Članak 69.

(1) Nadzorni odbori su: Nadzorni odbor HDZ-a i nadzorni odbori županijskih organizacija.

(2) Nadzorni odbor HDZ-a ima pravo i dužnost nadzirati zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Stranke, uključujući sva tijela i organizacije u sastavu HDZ-a u cilju pravilnog planiranja i ostvarivanja prihoda te racionalnog upravljanja rashodima radi ostvarivanja političkih ciljeva HDZ-a.

Članak 70.

(1) Nadzorni odbor HDZ-a čine predsjednik i šest članova koje bira Nacionalni odbor HDZ-a na prijedlog najmanje petine svojih članova.

(2) Nadzorni odbor HDZ-a o izvršenom nadzoru jednom godišnje izvješćuje Nacionalni odbor HDZ-a, a Opći sabor HDZ-a za mandatno razdoblje.

Članak 71.

Nadzorni odbori županijskih organizacija HDZ-a nadziru materijalno i financijskog poslovanje županijskih organizacija te pripadajućih lokalnih i mjesnih organizacija HDZ-a uključujući sva tijela i organizacije stranke koje djeluju u pojedinoj županiji.

Nadzorni odbor županijske organizacije

Članak 72.

(1) Nadzorni odbor županijske organizacije HDZ-a čine predsjednik i četiri člana koje bira skupština županijske organizacije HDZ-a.

(2) Nadzorni odbori županijskih organizacija HDZ-a o izvršenom nadzoru jednom godišnje izvješćuje županijske odbore a skupštine županijskih organizacija HDZ-a za mandatno razdoblje.

(3) Nadzorni odbori županijskih organizacija HDZ-a izvješća o izvršenim godišnjim nadzorima kao i izvješća o izvršenim nadzorima za mandatno razdoblje po njihovom usvajanju dostavljaju Nadzornom odboru HDZ-a.

V. UNUTARSTRANAČKI IZBORI, REFERENDUMI I PREDIZBORI

1. Izbor tijela i dužnosnike HDZ-a

Pravo glasa

Članak 73.

(1) Pravo sudjelovati, birati i biti birani na unutarstranačkim izborima, referendumima i izjašnjavanjima imaju članovi koji su upisani u evidenciju članstva HDZ-a i koji su na dan njihovog raspisivanja podmirili svoje članske obveze za prethodnih šest mjeseci.

(2) Članstvo u tijelu koje obavlja izbor nije uvjet za pravo člana da bude biran.

Način izbora tijela i dužnosnika HDZ-a

Članak 74.

(1) Članovi HDZ-a neposredno biraju predsjednika HDZ-a, zamjenika predsjednika HDZ-a, potpredsjednike HDZ‑a, predsjednike i potpredsjednike temeljnih, općinskih, gradskih, organizacija gradskih četvrti i županijskih organizacija HDZ-a, na prijedlog najmanje 3% članova s pravom glasa iz organizacije u kojoj se provode izbori, odnosno 5% članova za predsjednika i zamjenika predsjednika HDZ-a.

(2) Opći sabor bira 40 članova Nacionalnog odbora na prijedlog najmanje 5% članova Sabora.

(3) Opći sabor bira po dva člana Predsjedništva na prijedlog najmanje 10% članova Sabora, iz svake od sljedećih pet skupina županija:

– Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska,

– Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Međimurska,

– Grad Zagreb, Zagrebačka županija,

– Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka,

– Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska.

(4) Nacionalni odbor bira članove neovisnih i nadzornih tijela HDZ-a na prijedlog najmanje petine svojih članova.

(5) Skupština teritorijalne organizacije HDZ-a bira članove odbora teritorijalne organizacije.

(6) Odbor teritorijalne organizacije bira tajnika i rizničara odbora.

Trajanje mandata

Članak 75.

(1) Članovi tijela i dužnosnici HDZ-a biraju se na vrijeme (mandat) od četiri godine, ako Statutom nije drugačije određeno.

(2) Osim tijekom vremena na koje je biran, mandat članova tijela i dužnosnika HDZ-a prestaje smrću, prestankom članstva u HDZ-u, podnošenjem ostavke i opozivom.

(3) Tijelo koje je izabralo stranačkog dužnosnika može ga opozvati prije isteka mandata samo ako teško krši Statut i to dvotrećinskom većinom.

(4) U slučaju smrti, prestanka članstva u HDZ-u, podnošenja ostavke ili opoziva neposredno izabranog čelnika organizacije HDZ-a, tijelo kojem je bio na čelu bira vršitelja dužnosti između svojih članova te će u roku od šest mjeseci provesti prijevremene izbore za tu dužnost.

(5) U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog čelnika ili člana tijela ubraja se i vrijeme mandata člana umjesto kojeg je izabran.

Termin održavanja izbora

Članak 76.

(1) Izbori za tijela i dužnosnike HDZ-a na nacionalnoj razini, osim neovisnih i nadzornih, održat će se najkasnije mjesec dana prije isteka njihovog mandata.

(2) Izbori za tijela i dužnosnike HDZ-a na lokalnoj i područnoj razini održat će se istovremeno u svim teritorijalnim organizacijama HDZ-a u roku od šest mjeseci od održavanja redovnih lokalnih izbora.

Nespojivost i ograničenje funkcija

Članak 77.

(1) Dužnost se predsjednika može istovremeno obnašati samo na jednoj organizacijskoj razini.

(2) Član HDZ-a ne može biti biran niti obnašati više od jedne stranačke dužnosti na istoj razini organizacije HDZ-a.

(3) Član HDZ-a ne može biti biran niti obnašati više od dvije stranačke dužnosti na različitim razinama organizacije HDZ-a.

(4) Dužnost koja se obnaša po položaju, članstvo u Općem saboru HDZ-a ili skupštini teritorijalne organizacije HDZ-a neće se uračunati u ukupan broj dužnosti u smislu stavka 2. i 3.

(5) Članovi HDZ-a mogu biti članovima najviše jednog nadzornog odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova koji su u vlasništvu ili suvlasništvu države, odnosno jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (imaju poslovne udjele ili dionice), odnosno čiji su osnivači ili suosnivači državna tijela ili tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

(6) Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članovi HDZ-a mogu biti članovima najviše dva nadzorna odbora ili upravna vijeća iz stavka 5. ovog članka, uz pisano odobrenje predsjednika ili glavnog tajnika HDZ-a.

(7) Dužnosnici u državnoj i lokalnoj vlasti koji su članovi HDZ-a ne mogu biti članovima nadzornih odbora ili upravnih vijeća iz stavka 5. ovog članka, osim ako zakonom nije određeno da su dužnosnici članovi tih tijela po položaju.

Ograničenje reizbora

Članak 78.

Čelnici teritorijalnih organizacija HDZ-a koji su stranačku dužnost obavljali u neprekinutom razdoblju od četiri redovna trajanja te dužnosti ne mogu ponovno biti birani na tu dužnost.

Način odabira

Članak 79.

(1) Stranački dužnosnici HDZ-a biraju se tajnim glasovanjem.

(2) Na stranačku dužnost bit će izabrani kandidati za koje je glasovalo više od polovice članova HDZ-a, odnosno članova tijela koji su pristupili glasovanju.

(3) Ako se za pojedinu dužnost kandidirao veći broj kandidata, a niti jedan nije dobio dostatan broj glasova da bi bio izabran u prvom krugu, glasovanje se ponavlja u drugom krugu između dvoje kandidata koji su dobili najveći broj glasova, a izabran će biti onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova članova koji su pristupili glasovanju.

Provođenje neposrednih izbora

Članak 80.

(1) Neposredni izbori za dužnosnike i članove tijela HDZ-a provode se popunjavanjem glasačkog listića na biračkim mjestima u organizacijama HDZ-a.

(2) Glasovanje se može provesti i dopisnim ili elektroničkim putem, ako su ispunjeni tehnički uvjeti.

Kooptiranje

Članak 81.

Predsjedništvo HDZ-a i odbori teritorijalnih organizacija mogu odlučiti dopuniti (kooptirati) broj svojih članova do najviše petine broja izabranih članova, isključivo radi osiguranja ravnomjerne teritorijalne ili spolne zastupljenosti.

2. Referendum

Nacionalni unutarstranački referendum

Članak 82.

(1) Članovi HDZ-a neposredno će se izjasniti o određenom pitanju iz djelokruga Predsjedništva (u daljnjem tekstu: referendum) ako tako odluči većina svih članova Predsjedništva.

(2) Odluka o raspisivanju sadrži dan održavanja referenduma i precizno određeno pitanje, odnosno prijedlog odlučivanja.

Lokalni unutarstranački referendum

Članak 83.

(1) Odbor teritorijalne organizacije može raspisati referendum o pitanju iz svojeg djelokruga.

(2) Na lokalnom unutarstranačkom referendumu imaju pravo sudjelovati članovi teritorijalne organizacije HDZ-a za koju je raspisan referendum.

Dopuštenost pitanja

Članak 84.

(1) Referendum se ne može raspisati o pitanjima izbora, imenovanja, kandidiranja i opoziva ili ograničavanju ljudskih prava i temeljnih sloboda.

(2) Pitanje raspisivanja, pripreme i provođenja unutarstranačkih referenduma detaljnije se uređuje posebnim Pravilnikom.

Obvezatnost odluke

Članak 85.

(1) Odluka donesena većinom članova koji su glasovali na referendumu obvezatna je, osim ako odlukom o raspisivanju nije bilo izričito određeno da je referendum savjetodavan.

(2) Prije protoka roka od godine dana od održavanja referenduma s obvezujućim učinkom, ne može se ponovno raspisati referendum o istom pitanju, a mjerodavna stranačka tijela ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu.

3. Predlaganje i odabir kandidata za izbore

Postupak predlaganja i odabira

Članak 86.

(1) Postupak predlaganja i odabira kandidata na državnim i lokalnim izborima provodi se sukladno odredbama Statuta HDZ-a i Pravilnika koji donosi Nacionalni odbor HDZ-a.

(2) Prilikom predlaganja kandidata trebalo bi se voditi stručnim i političkim kvalifikacijama kandidata, a Nacionalni odbor može postaviti minimalne zahtjeve za kandidate za državne izbore.

Utvrđivanje kandidata

Članak 87.

(1) Listu i poredak kandidata na državnim izborima utvrđuje Nacionalni odbor na prijedlog Predsjedništva.

(2) Listu i poredak kandidata na lokalnim izborima utvrđuje odbor mjerodavne teritorijalne organizacije.

Predizbori

Članak 88.

(1) Nacionalni odbor može pokrenuti postupak neposrednog izjašnjavanja članova HDZ-a (predizbori) o kandidatima HDZ-a za državne izbore, ako bi to moglo pridonijeti interesima HDZ-a ili dovesti do odabira najkvalitetnijih kandidata koji uživaju široku potporu članstva.

(2) Postupak predizbora se može pokrenuti najranije šest, a najkasnije tri mjeseca prije očekivanog održavanja državnih izbora.

(3) Kandidati na predizborima za državne izbore moraju u roku od 15 dana prikupiti potpise podrške barem 3% članova HDZ-a s pravom glasa iz izborne jedinice u kojoj se provode izbori.

(4) Odluka Nacionalnog odbora o provođenju predizbora sadrži rok za prikupljanja potpisa podrške, dan održavanja i način neposrednog izjašnjavanja članova HDZ-a, u skladu sa Statutom i Pravilnikom.

(5) Predizbore provode neovisna izborna tijela stranke na način i po postupku provođenja neposrednih izbora za dužnosnike HDZ-a.

(6) Odbor teritorijalne organizacije HDZ-a može pokrenuti postupak neposrednog izjašnjavanja članova HDZ-a o kandidatima HDZ-a za lokalne izbore, uz odgovarajuću primjenu odredbi o predizborima za državne izbore.

VI. NAČIN RADA I TRANSPARENTNOST FINANCIRANJA

1. Način rada

Odnosi između tijela HDZ-a

Članak 89.

(1) Tijela HDZ-a, na svim razinama organizacije Stranke, samostalna su u obavljanju poslova u okviru svojeg djelokruga rada utvrđenog Statutom i drugim aktima HDZ-a.

(2) Tijela više razine organizacije Stranke imaju pravo i dužnost radi provođenja odluka iz svojeg djelokruga nalagati postupanje tijelima niže razine.

(3) Iznimno, tijela više organizacijske razine imaju pravo i dužnost nalagati postupanje iz djelokruga rada tijela niže razine ako ta tijela to samostalno i odgovorno ne čine.

(4) Različita tijela HDZ-a su dužna međusobno surađivati i koordinirano djelovati u promicanju i ostvarivanju političkih interesa stranke.

(5) Organizacije, zajednice i tijela HDZ-a ovlašteni su nastupati u pravnome prometu u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućim odlukama Predsjedništva HDZ-a te u tu svrhu mogu imati zaseban i podračun i pečat.

Sazivanje i odlučivanje na sjednicama tijela HDZ-a

Članak 90.

(1) Predsjednik ili drugi čelnik tijela HDZ-a predstavlja tijelo, predsjedava sjednicama i odgovoran je za njegov rad.

(2) Sjednice tijela HDZ-a sazivaju se najkasnije pet dana prije njihovog održavanja pisanim ili elektroničkim putem, a iz osobito opravdanih razloga mogu se sazvati i u kraćem roku.

(3) Iznimno, zbog potrebe žurnog donošenja određene odluke, sjednice tijela HDZ-a mogu se sazvati i održati telefonskim, odnosno elektroničkim putem.

Donošenje odluka i način glasovanja

Članak 91.

(1) Ako Statutom nije drugačije određeno, tijela HDZ-a odlučuju većinom glasova nazočnih, ako je na sjednici nazočna većina članova.

(2) Glasovanje na sjednicama tijela HDZ-a je, u pravilu, javno.

(3) Članovi tijela mogu odlučiti da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

(4) Način rada i odlučivanja tijela uređuje se Poslovnikom kojeg donosi svako tijela na svojoj sjednici većinom glasova svih članova, ako Statutom nije drugačije određeno.

Prestanak HDZ-a

Članak 92.

(1) HDZ može prestati postojati svojom odlukom ili aktom mjerodavnog državnog tijela iz razloga propisanih zakonom.

(2) Odluku o prestanku HDZ-a donosi Opći sabor HDZ-a dvotrećinskom većinom svojih članova.

(3) Odluka o prestanku HDZ-a sadrži i odluku o imovini stranke.

2. Transparentnost financiranja

Financiranje i sredstva za rad

Članak 93.

(1) HDZ sredstva za rad stječe prihodima od članarine, dobrovoljnih priloga (donacija), imovine u svojem vlasništvu, izdavačke djelatnosti, organizacije stranačkih događanja, prihodima ostvarenim iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

(2) HDZ ostvarena sredstva koristi za političko djelovanje i ostvarenje svojih političkih ciljeva financiranjem redovnih političkih aktivnosti i troškova izborne promidžbe.

Javna dostupnost financijskih dokumenata

Članak 94.

U cilju osiguranja transparentnosti i otvorenosti poslovanja HDZ-a, mjerodavna tijela Stranke će osiguravati javnu dostupnost godišnjih programa i financijskih planova poslovanja te financijskih izvješća o poslovanju i izvješća o financiranju izborne promidžbe, kao i drugih financijskih dokumenata u skladu sa zakonom.

Financijski statut

Članak 95.

Financijskim statutom HDZ-a uredit će se pitanja koja se odnose na načine i uvjete stjecanja sredstava, upravljanje financijama i vođenje financijskog poslovanja, nadzor i izvješćivanje stranačkih tijela o financijskom stanju, troškove i izdatke poslovanja te druga pitanja vezana uz financijsko poslovanje stranke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Objavljivanje

Članak 96.

Ovaj Statut HDZ-a objavit će se u »Narodnim novinama« i na službenim stranicama HDZ-a.

Stupanje na snagu

Članak 97.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu 1. srpnja 2018., osim u dijelovima koji se odnose na ustrojstvo središnjih tijela HDZ-a (čl. 22.­ – 37.), ostvarivanje prava glasa (čl. 73. st. 1.) i predlaganje i odabir kandidata za izbore (čl. 86. – 88.)

(2) Odredba koja se odnosi na ostvarivanje prava glasa (čl. 73. st. 1.) stupa na snagu 1. 1. 2019.

(3) Odredbe koje se odnose na ustrojstvo središnjih tijela HDZ-a
(čl. 22. – 37.) i odabir kandidata za izbore (čl. 85. – 87.) stupaju na snagu dovršetkom postupka izbora za središnja tijela.

(4) Stupanjem na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage Statut HDZ-a od 29. travnja 2000. s izmjenama i dopunama, osim u dijelu koji se odnosi na ustrojstvo središnjih tijela HDZ-a (čl. 29. – 39).

(5) Stupanjem na snagu novih odredba koje se odnose na ustrojstvo središnjih tijela HDZ-a stavljaju se izvan snage odredbe Statuta HDZ-a od 29. travnja 2000. s izmjenama i dopunama koje se odnose na ustrojstvo središnjih tijela HDZ-a.

Članak 98.

(1) Mandat tijela i dužnosnika HDZ-a izabranih prije donošenja Statuta traje do isteka mandata.

(2) Broj mandata iz članka 78. računa se od prvog redovnog mandata započetog nakon stupanja na snagu ovog Statuta.

(3) Ovlast izbora članova neovisnih i nadzornih tijela HDZ-a do uspostave Nacionalnog odbora preuzima Središnji odbor.

(4) Predsjednici zajednica HDZ-a postaju članovi Predsjedništva HDZ-a danom donošenja Statuta.

(5) Postupci započeti prije donošenja ovog Statuta dovršit će se prema odredbama Statuta HDZ-a od 29. travnja 2000. s izmjenama i dopunama.

Urbroj: 02-18/492

Zagreb, 26. svibnja 2018.

Predsjednik
Hrvatske demokratske zajednice
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 Raniji Statuti HDZ-a:

 

 

Add your comment

Your name:
Comment:
 

NAJAVE


Godišnjica osnutka 149. "Trešnjevačke" brigade HV, u petak, 5. listopada 2018. u 17,00 sati, uz spomenik poginulim i nestalim braniteljima u parku "Stara Trešnjevka".


SVEČANA SJEDNICA POVODOM OBILJEŽAVANJA 28. OBLJETNICE OSNUTKA HDZ TREŠNJEVKA, u srijedu 21.2.2018. s početkom u 19 sati, u prostorijama MO Samoborček, Nova cesta 37.


Poštovani članovi i simpatizeri, pozivamo Vas na

MOTIVACIJSKO DRUŽENJE I PREDSTAVLJANJE KANDIDATA HDZ-a
za Vijeće gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora Trešnjevke sjever, u srijedu, 19. travnja 2017. s početkom u 19:00 sati, u dvorani MO Samoborček, Nova cesta 37.  Veselimo se Vašem dolasku!


Naša tradicionalna akcija
PODJELA MASLINOVIH GRANČICA UOČI BLAGDANA CVJETNICE
u subotu 8.4.2017.
od 10 do 12 sati,
na Trešnjevačkom trgu (sjeverni pristup Trešnjevačkoj tržnici, ispred cvjećarnica).
Vidimo se u što većem broju!


Obilazak temeljnih ogranaka Trešnjevke sjever

 • Ponedjeljak 3.4.2017. u 18:00 satii, TO HDZ S. S. Kranjčević, Kranjčevićeva 4a.
 • Ponedjeljak 3.4.2017. u 19:00 satii, TO HDZ Ljubljanica i TO HDZ dr Ante Starčević, Dragutina Golika 44.
 • Utorak 4.4.2017. u 20:00 sati, TO HDZ Antun Mihanović, Drenovačka 4.
 • Srijeda 5.4.2017. u 18:00 sati, TO HDZ Nikola Tesla, Ozaljska 16.
 • Srijeda 5.4.2017. u 19:00 sati, TO HDZ Rudeš, Rudeška cesta 71.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 17:00 sati, TO HDZ Samoborček, Nova cesta 37.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 18:00 sati, TO HDZ Ciglenica, Selska cesta 44.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 19:00 sati, TO HDZ Stara Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1.
 • Četvrtak 6.4.2017. u 20:00 sati, TO HDZ Pongračevo, Opatijski trg 10.

Poštovani članovi Hrvatske demokratske zajednice Trešnjevke sjever,
pozivamo Vas na druženje s našim gradonačelničkim kandidatom dr. Dragom Prgometom u srijedu, 29. ožujka u 17:30h. Adresa: Horvaćanska cesta 54, prostorije Mjesnog odbora Horvati-Srednjaci.
Veselimo se Vašem dolasku,
Područni odbor HDZ-a
Trešnjevka sjever


41. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 29.03.2016. godine, održat će se 41. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


40. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 09.02.2016. godine, održat će se 40. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


37. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 29.10.2015. godine, održat će se 37. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


36. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U petak, 25.09.2015. godine, održat će se 36. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


34. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 18.06.2015. godine, održat će se 35. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


31. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 28.04.2015. godine, održat će se 31. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


30. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 09.04.2015. godine, održat će se 30. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Proslava 25. godišnjice osnutka HDZ-a Trešnjevka

U četvrtak, 19.02.2015. s početkom u 19:00 sati, u u dvorani mjesne samouprave Knežija, Albaharijeva 2, održat će se proslava 25. godišnjice osnutka HDZ-a Trešnjevka. DOBRODOŠLI!


27. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U četvrtak, 05.02.2015. godine, održat će se 27. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


PREDSJEDNIČKI IZBORI

POBJEDA!!


IZBORI ZA EU PARLAMENT

POBJEDA!!

Rezultati izbora na Trešnjevci sjever:
 1. HDZ - HSS - HSP AS - BUZ - ZDS - HDS: 
  4300 glasova!!
 2. SDP - HNS - IDS - HSU:
  4187 glasova.
Detaljnije ovdje.


NAJAVE


Autobus za Vukovar

Gradski odbor i ove godine organizira obilježavanje Dana grada heroja Vukovara, cjelodnevnim posjetom Vukovaru, u utorak 18.11.2014.  Autobus kreće ispred Gradskog poglavarstva (vrijeme ćemo javiti naknadno).  Svaki sudionik participira u troškovima sa 60,00 kuna.  Zainteresirani se trebaju javiti predsjedniku svog temeljnog ogranka, najkasnije do četvrtka 13.11.2014. do 16:00 sati.


Mini klauzura HDZ-a

Mini klauzuri će nazočiti Kolinda Grabar Kitarović, kandidatkinja za predsjednicu RH.  U srijedu, 29.10.2014. u 19:00 sati, u dvorani Doma kulture Prečko, Prečko 2a, Zagreb


Obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

Obilježavanje u subotu, 23.8.2014, prema sljedećem rasporedu:

 • 10:00 - Mirogoj: Središnji križ i grob Brune Bušića.
 • 11:00 - ŽupaTijelo Kristovo, Sopot

21. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U ponedjeljak, 30.06.2014. godine, održat će se 21. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Obilježavanje 25. obljetnice osnutka HDZ-a

Dana 17. lipnja 2014. godine obilježavamo 25. obljetnicu osnivanja Hrvatske demokratske zajednice, prema sljedećem programu:

 • 8:30 - polaganje vijenaca na Oltar Domovine
 • 9:00 - polaganje vijenaca uz poprsje ispred rodne kuće i spomenika dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću
 • 9:15 - polaganje vijenaca na grobu dr. Franje Tuđmana na Mirogoju
 • 10:00 - Misa u Crkvi Sv. Mati Slobode
 • 12:00 - XVI. Opći sabor HDZ-a - izvještajni, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
 • 18:00 - Svečanost - NK "Jarun"
 • 19:00 - nogometna utakmica: HDZ - Humane zvijezde - NK "Jarun"

18. i 19. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U ponedjeljak, 26.05.2014. godine, održat će se 18. (telefonska) sjednica, a u utorak, 27.05.2014. godine, s početkom u 17:00 sati, održat će se 19. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Izbori za EU parlament

U nedjelju, 25.5.2014.


Motivacijski Sabor HDZ-a

U subotu, 17.5.2014. Dvorana "Dražen Petrović" (Cibona); akreditacija i ulazak u dvoranu od 11 sati.


Kandidati „plave skupine“ u Zagrebu: Tribina „Žene poduzetnice i mladi u EU“

U petak, 16.5.2014. i 19:00 sati, Dvorana MS "Samoborček", Nova cesta 37.


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 5.5.2014., u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb. 


PODJELA MASLINOVIH GRANČICA UOČI BLAGDANA CVJETNICE

Pozivamo Vas na našu tradicionalnu akciju Područnog odbora, podjelu maslinovih grančica uoči blagdana Cvjetnice, u subotu, 12.4.2014., u 10:00 sati, na Trešnjevačkom trgu (ispred Cvjećarnica).

"USKRŠNJA KOŠARICA"

Donacije (novčani prilozi ili namirnice) za našu tradicionalnu akciju "Uskršnja kosarica" za potrebite obitelji na Trešnjevci, zaprimat ce se također u subotu, 12.4.2014., u vremenu od 8:30 do 12:00 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16.  Hvala!

Vidimo se u što većem broju!


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 7.4.2014., u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:30 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb. 


17. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 01.04.2014. godine, s početkom u 17:00 sati, održat će se 17. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


NAJAVA - POZIV

Izborna skupština TO HDZ Nikola Tesla

Pozivamo sve članove Temeljnog ogranka HDZ-a Nikola Tesla na Izbornu skupštinu Temeljnog ogranka, koja će se održati u srijedu, 5.3.2014., s početkom u 18:00 sati, u sjedištu Temeljnog ogranka Nikola Tesla, Ozaljska 16.


16. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

U utorak, 25.02.2014. godine, s početkom u 17:00 sati, održat će se 16. sjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever.  Poziv, dnevni red i neke materijale za sjednicu, kao i zapisnike s ranije održanih sjednica, možete preuzeti ovdje.


Proslava 24. obljetnice osnutka HDZ Trešnjevka

Čast nam je pozvati Vas na proslavu 24. obljetnice osnutka HDZ-a Područnog odbora Trešnjevka, koja će se održati u utorak, 18.2.2014. godine u 18:30 sati, u prostorijama Centra za kulturu Trešnjevka (CeKaTe), Park stara Trešnjevka 1, Zagreb.  Veselimo se Vašem dolasku!


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 3.2.2014., u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb. 


NAJAVA - POZIV

Izborna skupština TO HDZ Rudeš

Pozivamo sve članove Temeljnog ogranka HDZ-a Rudeš na Izbornu skupštinu Temeljnog ogranka, koja će se održati u srijedu, 29.1.2014., s početkom u 18:30 sati, u sjedištu Temeljnog ogranka Rudeš, Rudeška cesta 71. 


DANI OTVORENIH VRATA PODRUČNOG ODBORA

U ponedjeljak, 13.1.2014., u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora u Ozaljskoj 16, održat će se Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever Pozivamo sve članove, simpatizere, građane: pridružite nam se

Dan otvorenih vrata Područnog odbora HDZ-a Trešnjevka sjever održava se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu (osim blagdana), u 18:00 sati, u sjedištu Područnog odbora, Ozaljska 16, Zagreb.


LOKALNI IZBORI 2013 - rezultati

Područni odbor HDZ Trešnjevka sjever, na lokalnim izborima održanim 19.5.2013. godine, ostvario je izuzetan uspjeh:
 • Nakon više od deset godina, imamo svog zastupnika u Gradskoj skupštini!
 • Povećali smo broj naših vijećnika u VGČ s 3 na 5!
 • Povećali smo broj naših vijećnika u vijećima mjesnih odbora s 12 na 21!

Izabrani zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba s Trešnjevke sjever: Dražan Bilokapić.

Izabrani vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trešnjevka sjever:

 1. dr. sc. Goran Gašparović
 2. Dražan Bilokapić, spec. oec.
 3. Krešimir Matoković, dipl. ing. el.
 4. Davor Borošak
 5. Anđelka Kalfić, mag. math.

Izabrani vijećnici u vijećima mjesnih odbora:

VMO "Antun Mihanović"

 1. dr. sc. Tin Znaor, dr. med.
 2. Josip Horvat

VMO Ciglenica

 1. mr. Joško Budrović, dipl. ing.
 2. Robert Čirko, bacc. ing.
VMO "dr. Ante Starčević"
 1. Klara Horvatić
 2. Ivan Šekelja

VMO Ljubljanica

 1. Davor Borošak
 2. Ana Vučur

VMO "Nikola Tesla"

 1. Vitomir Gregorati
 2. Željko Gorički

VMO Pongračevo

 1. Krešimir Matoković, dipl. ing. el.
 2. Marija Miljak

VMO Rudeš

 1. mr. sc. Nikola Anić
 2. Dominik Alpeza
 3. Iva Knezović

VMO "Samoborček"

 1. Željko Duić
 2. Dunja Mihelj

VMO "S. S. Kranjčević"

 1. Željko Gudan, dipl. ing.
 2. Snježana Žuglić

VMO Stara Trešnjevka

 1. dr. sc. Mario Šiljeg
 2. Tonko Martinis

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA SJEVER

PROGRAM ZA VGČ – TREŠNJEVKA SJEVER

 1. Izgradnja podzemne garaže.  Izgradnja podzemne garaže neposredno uz Trešnjevački trg. Time bi se trajno riješio nedostatak parkirnog prostora ali bi se poboljšao i protok vozila.
 2. Izgradnja dječjeg vrtića.  Izgradnja područnog dječjeg vrtića u novom naselju Selska-Baštijanova. Time bi se dobrim dijelom smanjile liste čekanja na upis.
 3. Nastavak izgradnje Krapinske ulice.  Nužno je nastaviti započetu izgradnju Krapinske (produžene Kranjčevićeve) ulice preko Selske ceste do Zagrebačke ceste čime bi se prometno rasteretile Baštijanova, Selska, Zagorska, Zagrebačka i druge ulice u okruženju.
 4. Bolji uvjeti za kućne ljubimce.  Uređenje većeg parka za kućne ljubimce na zelenoj površini Krapinska-Selska-Zagorska.
 5. Poboljšanje prometne protočnosti i sigurnosti.  Osim izgradnje podzemne garaže i nastavka izgradnje Krapinske ulice potrebno je temeljitije preregulirati promet, uvesti više jednosmjernih ulica i riješiti "crne točke" na Ozaljskoj ulici.

Naši članovi u nacionalnim odborima:

 • Petar Anđelović, Odbor za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
 • Joško Budrović, Odbor za turizam.
 • Rudi Grubišić, Odbor za vanjske i europske poslove.
 • Andrea Petrov, Odbor za turizam.
 • dr. sc. Mario Šiljeg, Odbor za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije.
 • dr. sc. Tin Znaor, dr. med., Odbor za zdravstvo.

Da li znate tko su vijećnici u VGČ Trešnjevka sjever?
 

Login Form