Print

Tijela Organizacije HDZ-a gradske četvrti Trešnjevke sjever


Predsjednik: Zvonimir Milas


Predsjednik i dvoje potpredsjednika izabrani su 22. studenog 2020. godineIz Statuta HDZ-a (26. svibnja 2018):


Tijela teritorijalnih organizacija HDZ-a

Članak 41.


Tijela teritorijalnih organizacija HDZ-a, osim temeljnog ogranka, su:

- Skupština

- Odbor

- Predsjednik

- Predsjedništvo


Predsjednik teritorijalne organizacije

Članak 45.


(1) Predsjednik predstavlja i zastupa teritorijalnu organizaciju te upravlja radom HDZ-a na njezinom području.

(2) Predsjednik podnosi izvješće o radu Skupštini teritorijalne organizacije.

(3) Predsjednik saziva i predsjeda sjednicama odbora teritorijalne organizacije i brine za provedbu njegovih odluka.


Predsjedništvo Organizacije HDZ-a gradske četvrti Trešnjevke sjever:

 

 R.b.

Ime i prezime

 Dužnost

1

 Zvonimir Milas

Predsjednik

2

 Danijela Blažanović

Potpredsjednica

3

 Nikola Anić

Potpredsjednik

4

 Andrea Seferović

Tajnica

5

 Goran Štefek

Rizničar


 

 

 

 

Predsjedništvo je konstituirano 28. studenog 2020. godine.

 

Predsjedništvo teritorijalne organizacije

Članak 46.


(1) Predsjedništvo teritorijalne organizacije priprema sjednice odbora teritorijalnih organizacija i odgovorno je za provedbu njihovih odluka i zaključaka.

(2) Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.

(3) Predsjedništvo (…) organizacije HDZ-a gradske četvrti čine predsjednik i dva potpredsjednika, tajnik i rizničar.